Cartusiani NL – A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE
Nomina Cartusianorum extraneorum conectendo modo indicata sunt

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Adamus de Noerde1
Domus Ultrajectensis
conversus
† Utrecht ca.1430.IV.10 (ch. ?)
[aliter: ante 1437.IV.10]
[De Weijert-Gutman 2015]3012
[Gumbert 1974a]323
PB Utrecht 634, 715, 846
[Scholtens 1952a]112
[Van Hasselt 1886]354, 3597
Adamus de Scoerl(e)8
Domus Ultrajectensis
monachus
scriptor
† Utrecht 1444.VIII.16 (ch. 1445)
de Scoirle [De Weijert-Gutman 2015]274, 289, 299
[Gaens 2008]101
[Gumbert 1974a]289, 4210, 7511 , 104, 107, 236, 265, 321, 162, 364
PB Utrecht 5112, 6913, 8714
[Scholtens 1952a]11615
[Van Hasselt 1886]24516, 30117, 34918, 35419
Adolphus de Essendia
Domus Monachorum (Arnhem)
hospes
1432-1434
Adrianus Arnoldi
Domus Ultrajectensis
donatus
† Utrecht 1460.X.10 (ch. ?)
[De Weijert-Gutman 2015]30520
PB Urecht 6621
PB Urecht 88
[Scholtens 1952a]11622
[Van Hasselt 1886]361, 367
Adrianus Boem
Domus Silvae Ducis
monachus
† 1524.V.10 (ch. 1525)
Boems soen van Druenen
Boom de Druijnen
Goyart Boemss
[Clark 1997-2005]dl. 2, 239
[Gaens & Sanders 2016]296
PB Bois-le-Duc 238
Adrianus de Brouwershaven
Domus Delfensis
monachus
scriptor
† 1517.XII.5 (ch. 1518)
[Delvaux 1972b]1463, 1470
Faider 1936, 35-36
PB Delft 40
[PCB 1976]41 (nr. 25)23
[PCB Suppl. 1978]7 (nr. 25)24
[PCBR 1999]dl. 2, 337 (nr. NLM002), 533 (nr. NLM002)25
[Scholtens 1930a]
[Scholtens 1932b]327-328, 345-346
[Smeyers 1969b]
[Van Hasselt 1886]345
[Van Nieuwstadt 1975b] 141, 148

]

Adrianus Cartusiensis
alias Hollandinus, Monet, N., Theologus
Domus Hollandiae (Geertruidenberg)
monachus
aliae domus: Liège
auctor
† Liège 1411.XII.18, 19, 20, 30 (ch. 1412)

Andreas 1643 18
[Autore 1912b]
BN 1 (1866) 87
[Bostius 1609s] 23-24
BUAM Suppl. 56 (1834) 81
Chevalier 1905 dl. 1, 54
Fabricius 1858 dl. 3, 168
Foppens 1739 dl. 1, 21
[Gaens & Hendrickx 2009]37
[Gruijs 1976]39
[Hendrickx 1984e]91
Hurter 1906 dl. 2 , 787
Le Vasseur 1892 dl. 4, 537-538
Morotius 1681 76
NBC 2005b 276
NNBW 5 (1921) 346-347
PB Liège 2326, 4227, 5528
PB Mont-Ste-Gertrude 6029, 6430
[PCB 1976]43 (nr. 45)
[PCBR 1999]dl. 2, 95 (nr. NLM004), 533 (nr. NLM004)
PCBR Suppl._Liège 14
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 5
Petreius 1609 3-4
Raissius 1632 236
[Sanders 1990]143, 155-156, 174, 190
[Scholtens 1942a]307
[Scholtens 1945]18, 32, 61-63
[Scholtens 1951a]13-14
[Seynaeve 1981]135-139, 288-291
[Stiennon 1955]493, 502
Sutor 1609 590
Sweertius 1628 98
[Van Hasselt 1886]352
Adrianus [Geertruidenberg]31
Domus Hollandiae (Geertruidenberg)
novitius
fl. fine 1536 (ch ?)

PCBR Suppl._Geertruidenberg 232
Rekeningen van de procurator 1533-1540 (BHIC Den Bosch nr. 240: Hollandse Huis, inventaris nr. 23), vierde rekening
[Sanders 1990]190
Adrianus [Vught]33
= Adrianus Boom de Druijnen? Adrianus de Dordraco?
Domus Sylvae Ducis (’s-Hertogenbosch)
monachus
aliae domus: Valbonne (hospes)
fl. 1503-1509 (ch. ?)

[Clark 1992b]dl. 2, 128, 155
[Gaens & Sanders 2016]295
[Hoekx-Sanders 2016]10834
[Lamalle 1932]12735
PB Bois-le-Duc 15036, 15237
[PCBR 1999]dl. 2, 533 (nr. NLM001), 551 (nr. NLM001)
PCBR Suppl._Vught 13
[Scholtens 1939a]7538

 • 1. Curriculum pre-monasticum
  Noorden is een dorp in de Nederlandse provincie Zuid-Holland bij de gemeente Nieuwkoop.
  Curriculum monasticum
 • 2. Overleden op “10 april ca. 1430” en begraven in het klooterkerkhof
 • 3. “1415 finden wir wieder eienen neuen Konversen, Adam van Noerde”.
 • 4. Liste des Frères convers: “10 Avr. Fr. Adam de Noerde, conversus, primum locum habet sepulturae ... vers 1430”.
 • 5. Table alphabétique des Frères: “Adam de Noerde, conv. avant 1437, 10 Avr.”.
 • 6. Ex necrologio domus: “Avril 10 Fr. Adam conv. hujus domus”.
 • 7. Op beide plaatsen dezelfde aantekening: “It[em = In primis] fr. Adam de Noerde, conv. h. do., primum locum obtinet sepulture”.
 • 8. Curriculum pre-monasticum
  Schoorl is een dorp gelegen bij Bergen in de provincie Noord-Holland in Nederland.
  Curriculum monasticum
 • 9. “Schliesslich war dies wahrscheinlich auch das Jahr [1400], in dem Nieuwlicht seinen ersten ‘eigenen’, nicht von einem anderen Kloster übergesiedelten Mönch empfing: Adam van Scoerl”.
 • 10. Prosopografisch overzicht
 • 11. Deze en volgende bladzijden betreffen zijn werkzaamheid als kopiist. Hieruit vernemen we dat hij heeft medegewerkt aan de totstandkoming van de hss. 89 en 162 bewaard in de UB Utrecht. Zie over deze manuscripten ook: P. A. Tiele, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae, dl. 1, Trajecti ad Rhenum [Utrecht] & Hagae Comitis [’s-Gravenhage] 1887, 26 (nr. 89), 49 (nr. 162).
 • 12. Liste des religieux de choeur, suivant l’ordre des décès: “1444, 16 Aug. D. Adam de Scoerl (de Scoirle necr.) primus monachus professus hujus domus, et senior tempore obitus sui (1us investitutus hujus domus, qui 44 annis vixit in ordine et obiit senex et plenus dierum. A° Domini M CCCC XLIIII (1444) - necr. Msc. G. ...”. – Over necr. Msc. G schrijft [Gumbert 1974a]15-16: “Privat-Nekrolog eines Nieuwlichter Mönches geführt bis 1465” (bewaard in Het Utrechts Archief, Fonds Kleine Kapittelen en Kloosters, nr. 576). “Im 19. Jahrhundert ... aus dem Besitz von Mr. J. A. Grothe in das Archiv gekommen. Bekannt als Hs. G des Nekrologs, herausgegeben von van Hasselt als Ergänzung des grossen Nekrologs” ([Van Hasselt 1886]129-131) ...
 • 13. Table alphabétique des Pères: “Adam de Scoerle 1444, 16 Aug.”.
 • 14. Ex necrologio Domus: nagenoeg dezelfde aantekening als op p. 51.
 • 15. Zijn overlijden wordt hier op 15 augustus 1448 gedateerd. Dit is volgens [Gumbert 1974a]42 (n. 2) een vergissing.
 • 16. “O. Rijssent, mater confr. nostri, d. Ade de Scoerl”.
 • 17. Sterfdag: XVII Kal. [Septembris], d.i. 16 augustus.
 • 18. O. Nicolaus Symonis, pater confr. nostri, d. Ade de Scoerle.
 • 19. “It[em = In primis] d. Adam de Scoerl, primus mo. prof. h. do. et senior tempore obitus sui”.
 • 20. Overleden tussen ca. 1445 (in navolging van Scholtens hierna) en vóór 1465.
 • 21. Overleden op 10 oktober 1460.
 • 22. Overleden ca. 1445. De verwijzing naar ‘Necr. 322’ ([Van Hasselt 1886]) is onbestaande.
 • 23. Foute informatie met betrekking tot deze kartuizer. De vermelde gegevens betreffen eerder Adrianus de Sciedam (zie aldaar).
 • 24. De voornoemde foute informatie wordt hier rechtgezet. Maar hier krijgt de betrokken kartuizer een tweeledige voornaam, met name Adrianus-Joannes. Evenwel wordt het tweede lid van de voornaam in de gekende bronnen en literatuur niet vermeld.
 • 25. De verwijzing naar ‘Scholtens, BB 18 (1941) 99’ is onbestaande.
 • 26. Catalogus Priorum cartuisiae Leodiensis: “7. [***] D. Adrianus professus Hollandiae praefuit ‘D Adrien Monet [bovengeschreven] en ... 1385’ circa septem annos, absolvitur. Obiit anno 1411, ch. 1412 obiit D. Adrianus monachus et sacerdos domus Bae Mae de Hollandia [***] 19 decembris”.
 • 27. Catalogue des Prieurs de la chartreuse de Liège: “1385-1392 – D. Adrien profès de Hollande prieur circa 7 ans (1385), absous † 1411 19 déc.".
 • 28. Catalogue des Prieurs: “1403-1409 ou 1410 – ‘D. Adrianus Monet. D. Adrianus Monet, professus domus Hollandiae, praefuit circa septem annos, absolvitur. Obiit anno 1411, 19 Dec.’ Ita la liste n° 1 qui le met avant D. Bernard. Lal liste n° 3 donne la même chose et le met prieur de 1385 à 1392. La carte du chapitre de 1403, le priorat certain de D. Bernardà Utrecht
 • 29. Écrivains: “† 1411, 19 Dec. ...”. Volgen citaten uit en verwijzingen naar Andreas, Bostius, Le Vasseur, Morotius, Petreius en Sutor (zie aldaar in dit overzicht).
 • 30. Necrologium: “Scr[iptor] ch. 1412 obiit D. Adrianus monachus et sacerdos domus Bae Mae in Hollandia † 19 Dec.”.
 • 31. Curriculum pre-monasticum

  Curriculum monasticum
  Vide caput hoc loco.
 • 32. Geen nieuwe gegevens.
 • 33. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 34. Vertaling van de passus over ‘Adrianus fugitivus’ uit de Kroniek van Gerardus Eligii.
 • 35. “Porro circiter abbo 1503 ... Petrus Vassor ... principalis visitator huius provinciae, esset etiam ibi et sermonem habuisset ad congregatos ibi patres [in Capitulo generali] ... duos alios adhuc fratres curavit reduci ad domos professionum eorum. Quorum unus erat monachus domus buscoducensis dominus Adrianus ...”.
 • 36. ch. 1507 ... et Adrianum, professum domus prope Buscunducis, fugitivos, in terrorem aliorum a provincia excludimus, ad ordinis voluntatem.
  ch. 1508 ... et anno futuro (prior van Vught) mittat duo scuta [geldstukken] priori domus Vallis bonae ad capitulum, pro medicis (erboven staat geschreven: diversis ?) impensis D. Adriano professo domus suae.
  “ch. 1509 ... ordinamus et volumus quod D. D. ... et Adrianus monachi dictae provinciae [Teuthoniae] revertantur ad domos suarum professionum, monentes priores et conventuales dictarum domorum quatenus eos benigne eos [sic] recipiant; et ipsi vice versa religiose et pacifice vivant, alias vistatores, singulorum paci consulentes, culpabiles puniant”.
 • 37. ... et evidemment D. Adrien dont parle plus haut le chap. de 1507 est renvoyé en 1509 à sa maison de profession, où il s’est sans doute corrigé, puisque le chapitre n’en parle plus. Deux profès de la maison du nom d’Adrien sont morts l’un en 1511 (Adrianus Dordraci) et l’autre en 1525 (Adrianus Boem). Voir au nécrologe.
 • 38. Scholtens vertaalt Vallis Bonae verkeerdelijk als de kartuis van Villeneuve-lès-Avignon (Vallis Benedictionis).