Documentatie

Ten geleide

1. Mettertijd zal het persoonlijk archief van volgende kartuizervorsers worden ontsloten: Chris De Backer († 2009), emeritus professor KU Leuven; Jan De Grauwe, vzw Cartusiana; Hendrik Delvaux († 1986), archivaris Rijksarchief Antwerpen; Albert Gruijs († 1996), emeritus professor KU Nijmegen; Frans Hendrickx, vzw Cartusiana; Edmond Lamalle s.J. († 1989); Albertus Pil o.s.b. († 1992); H.J.J. Scholtens († 1978).

2. De mogelijkheid wordt geboden om wetenschappelijke artikels in verband met alle aspecten van de geschiedenis der kartuizerorde in de Nederlanden te publiceren. Het is algemeen geweten dat tijdschriften met vertraging verschijnen, en als ze tijdig verschijnen worden bepaalde artikels op een wachtlijst geplaatst, omdat ze hun beurt in de volgorde van hun aankomst op de tijdschriftenredactie moeten afwachten of omdat ze inhoudelijk niet passen binnen een geplande themapublicatie. Het voordeel van een publicatie op internet is de onmiddellijke beschikbaarheid.

3. Bovendien kunnen uitvoerige recensies of signalementen (korte notities) worden opgenomen — zelfs vroeger verschenen besprekingen — in verband met bronnenuitgaven en studies, zowel monografieën als fundamenteel wetenschappelijke tijdschriftartikels, in overeenstemming met de inhoud van deze website in algemene en specifieke zin.

U wordt vriendelijk verzocht artikels en recensies toe te zenden als bijlage in een e-mail aan de redactieverantwoordelijke (zie hieronder).

4. Lezingen omvatten referaten voor geleerde en andere genootschappen, toespraken bij de opening van tentoonstellingen of vergaderingen enz.

5. Ook pogen we informatie te vergaren over lopende onderzoeksprojecten en afstudeertheses, in het bijzonder aan Belgische en Nederlandse universiteiten die het kartuizererfgoed in onze gewesten in al zijn aspecten belichten.

6. Bijzondere externe onderwerpen betreffende de Orde ...

7. Bijzondere interne onderwerpen betreffende de Orde ...

8. Daarenboven kunnen een aantal weetjes en nieuwtjes worden vermeld uit gelegenheidswerk van allerhande soort waarvan de historiciteit evenwel gewaarborgd is. Men vindt ze terug onder wetenswaardigheden.

Inhoudsverantwoordelijke drs. Frans Hendrickx
e-mail: frans.pm.hendrickx@gmail.com