Tournai

Er is tenslotte nog de drukkerij te Doornik. Deze was gevestigd in de kartuize Notre Dame des Prés te Montreuil. In 1901 moesten ook deze monniken hun klooster verlaten. De directeur van de drukkerij verplaatste zijn personeel met het materiaal naar Doornik, waar hij een huis ging bewonen met één of twee medebroeders en een tweetal broedermonniken. Hij vestigde zich daar op 28 september 1901 en bleef er met die mini-communiteit tot in 1913. Dan ging de drukkerij over naar de Engelse kartuis van Parkminster. – © [Gaens & De Grauwe 2006]142.

Conspectus bibliographicus
[De Grauwe 1985a]269
[De Grauwe 2005q]