Archief Timmermans Francis

Zie over Francis Timmermans:

In memoriam Francis Timmermans (Laken, 17/7/1937 - Brussel,
19/11/2015)

Het komt regelmatig voor dat bij kopieën van archiefdocumenten niet is vermeld uit welke archiefinstelling, uit welk archiefonderdeel en archieffonds deze herkomstig zijn en onder welk inventarisnummer ze worden bewaard. — Frans Hendrickx

Digitale nalatenschap
Papieren nalatenschap