Studia Cartusiana


Nederlands | Français | Deutsch | English


Tot de kerntaken van Cartusiana behoort het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijke studies en de publicatie van historische bronnen. Uit dit idee is de nieuwe reeks Studia Cartusiana (afgekort: StuCa) ontstaan, uitgegeven door Peeters Publishers Leuven, als een bijreeks van de door Frans Hendrickx gestichte reeks Miscellanea Neerlandica.

In de reeks verschijnen publicaties die betrekking hebben op de geschiedenis van de kartuizerorde in de Teutoonse kartuizerprovincie, d.i. in ruimere zin de voormalige kartuizen die ooit hebben bestaan op het grondgebied van het huidige Nederland en België. Toch mag de historisch-geografische omschrijving van de reeks niet te beperkt worden geïnterpreteerd. Hierin kunnen ook studies in verband met kartuizen buiten de Nederlanden worden opgenomen, vooral wanneer wederzijdse invloeden hebben plaatsgehad die op een of andere wijze bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van de huizen in de Lage Landen. Eveneens worden werken aanvaard over onderwerpen die de orde in het algemeen betreffen, zonder dat deze een specifiek kartuizerklooster of een bijzondere kartuizerprovincie aanbelangen.

Het onderzoeksgebied is uitgebreid: algemene en instititutionele geschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, geschiedenis van het literaire erfgoed, geschiedenis van het geestesleven, geschiedenis van het kunstbezit en van de kunstproductie, enz., zodat alle aspecten van de materiële, religieuze, intellectuele en artistieke cultuur tot uiting komen.


Stichters: Frans Hendrickx & Tom Gaens


Overzicht van de reeks
Redactie
Een manuscript indienen