Tituli lectionum

De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000 / Zuidema Liesbeth

De gebroken spiegel van perfectie. Vijf eeuwen kartuizer aanwezigheid in de Lage Landen (1314-1796). Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000 / Gaens Tom

De Gewoonten van Chartreuse: geest en geschiedenis. Toespraak gehouden bij de voorstelling van het boek Guigo de Kartuizer: Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap in de Sint-Kruiskerk te Lier op 23 oktober 2011 / Peeters Tim

De kartuizers bij Den Bosch: historisch overzicht en vragen rond de stichting. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000 / Sanders Jan G. M.

De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Rede gehouden bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in de Sint-Joriszaal van het Stadhuis te Diest op 29 juni 1984 / Hendrickx Frans

De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000 / Claassens Geert H. M.

De Orde der Kartuizers, haar kenmerken en verspreiding. Samenvatting van een lezing gehouden in het Algemeen Rijkarchief te Brussel tijdens een zitting van archivarissen op 11 maart 1962 / Delvaux Hendrik

Jezuïeten werden kartuizers. Ongepubliceerde lezing waarschijnlijk gehouden te Gent in het jezuïetencollege Sint-Barbara in 1996 / De Grauwe Jan

Petrus Naghel († 1395) en zijn vertaling van het Lignum Vitae. Lezing gehouden in het kader van de voorjaarslezingen 2008 in het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen op 16 mei 2008 / Bosmans Eefje

Traditie en eigenheid in de Gewoonten van Guigo de Kartuizer. Toespraak gehouden bij de voorstelling van het boek Guigo de Kartuizer: Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap in de Sint-Kruiskerk te Lier op 23 oktober 2011 / Aerden Guerric

Voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000 / Pansters Krijn