De kartuizers bij Den Bosch: historisch overzicht en vragen rond de stichting


Volledige referentie:

Jan G. M. Sanders
De kartuizers bij Den Bosch: historisch overzicht en vragen rond de stichting, in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 104-109
[Sanders 2007]