Over vzw Cartusiana

vzw Cartusiana is een kenniscentrum en netwerk dat alle belangrijke Belgische en Nederlandse onderzoekers samenbrengt, die in diverse domeinen rond het kartuizererfgoed uit de Nederlanden werkzaam zijn.1


De werkgroep Cartusiana heeft volgende statutaire doelstellingen:

1. Als kerntaak het prospecteren, verwerven, en bewaren of in bewaring geven van alle mogelijke archivalia, verworven uit eigen middelen, schenkingen of legaten, onder meer historische artefacten, geschriften, manuscripten, boeken, documenten, publicaties, audiovisueel materiaal en digitale informatie, met betrekking tot de geschiedenis en spiritualiteit van de kartuizerorde in de Nederlanden, in haar relaties met bestuurlijke en kerkelijke overheden.

2. De valorisering van deze archivalia op een historisch verantwoorde, eigentijdse en toekomstgerichte manier, bestaande uit een:
• een component van wetenschappelijke ontsluiting door middel van het opzetten, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijke studies en publicaties, colloquia, seminaries, symposia, en het participeren aan externe, nationale of internationale, wetenschappelijke onderzoeksgroepen, projecten en bijeenkomsten, alsook een interactief Internet-platform;
• een component van publieke dienstverlening zoals het verstrekken van advies en vorming aan individuen en verenigingen, het stimuleren en organiseren van vulgariserende publicaties, tentoonstellingsprojecten en andere manifestaties.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met lokale initiatieven, zoals de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel (Liempde, Nederland), de vzw Vrienden van het Sint-Jansbergklooster (Zelem-Halen, België), de vzw Studiegenootschap Herne (Herne, België) en de Stichting De Roermondse Kartuizers (Roermond, Nederland), en is een partner van internationale organisaties zoals Signum (Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, Nederland), Analecta Cartusiana (Universität Salzburg, Oostenrijk), Stiftung Kartause Ittingen (Warth, Zwitserland), Unité de Recherche Archéologique Cartusienne (URAC, Jura, Frankrijk), Centre de Recherche et d'Etude de Spiritualité Cartusienne (C.R.E.S.C., Parijs, Frankrijk) en Centre de Recherches Cartusiennes (C.R.C., Pont-Saint-Esprit, Frankrijk).