Petrus Cellensis over de misliturgie in de kartuis van Mont-Dieu

Het Saint John's College te Cambridge bewaart onder nr. 126 zes brieven van Pierre de Celle, benedictijner abt van Montier-la-Celle, nadien bisschop van Chartres († 1183). De eerste en de vierde brief hebben betrekking op het kartuizerklooster van Mont-Dieu. In de eerste brief looft hij het solitair bestaan van de monniken, bij wij hij graag vertoefde; in de vierde brief beschrijft hij uitvoerig de misritus in de kartuis van Mont-Dieu. – Zie Jean Leclercq, ‘Nouvelles lettres de Pierre de Celle’, in: Studia Anselmiana philosophicia theologica, 43 (1958),160-179.1

  • 1. Met dank aan Thomas Op de Coul voor dit signalement.