Cartusiani N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolaus (monachus) [Liège] † 1397
alias Ricoldus
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2183a)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM167)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 444
= Ricoldus de Clivis ?
Nicolaus de Alusto (Aalst) † 1474
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2184a)1
[PCBR 1999]dl. 2, 120 (nr. LiCR03)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Albergati De Puydt
Nicolaus Albergati Liebaert
Nicolaus de Beeck (Beek) † 1541
[PCB 1976]255 (nr. 2194)
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2194)2
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD072)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Behault
alias Behaultius, Bechennus, van Bergen, Montensis, a Montibus
Nicolaus Boudewijnsz
Nicolaus Brouckman
alias Broeckman, Bronckma, Brouckmans
Nicolaus Craeywerve de Biervliet
alias Crayeweine, Crayverwe de Beyernvliet, Verwilet
Nicolaus van den Dyck de Trajecto (Maastricht) † 1541
alias Delck, van den Dijck
[De Backer 2012a]163 (nr. 203)
[PCB 1976]257 (nr. 2215)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM168)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449-450
Nicolaus Geliminius
→ Nicolaus Helminey
Nicolaus Gelmineus
→ Nicolaus Helminey
Nicolaus de Hallis (Halle) † 1522
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD073)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446
Nicolaus Helminey
alias Geliminius, Gelmineus, Hellinck, Helminc(q)
monachus Cartusiae Maioris
monachus Het Kiel (Antverpiae 1)
auctor
† 13.IV.1390 (ch. ?)

[De Grauwe & Timmermans 2009]122
[Delvaux & De Grauwe 1993a]693-694
Delvaux Biografiche nota’s 91 (nr. 261)
[Hendrickx 1975e]178
[Hendrickx 1984e]88
[Hogg 1982c]
[Le Couteulx 1887-1891]dl. 6, 413
NBC 2005a 99
NBC 2005b 208
[PCB 1976]258 (nr. 2221)
[PCB Suppl. 1978]39 (nr. 221)
[PCBR 1999]dl. 2, 561 (nr. HLM097)
[Petreius 1609a]249
Prosopo Antwerpen 1 Religiosi per officium s. v
[Prims 1935]253-254
[Scholtens 1951a]12
[Timmermans 2011b]107
Nicolaus de Hod(d)egia (Hodeige) † 1513
alias Hoddagia
[PCB 1976]258 (nr. 2223)
[PCBR 1999]109 (nr. LiM169)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446-447
Nicolaus Melisz
Nicolaus Oem
monachus Het KIel (Antverpiae 1)
Nicolaus de Peve (Peville ?) † 1514
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2186a)
[PCBR 1999]dl. 2, 114 (nr. LiC015)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 447-448
Nicolaus de Sancto Vito (Sankt Vith) † 1519
[PCB 1976]260 (nr. 2245)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM172)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449
Nicolaus Thornton
alias Thorneton
Nicolaus de Trajecto
= Nicolaus van den Dyck de Trajecto
Nicolaus Vinx † 1503
alias Vinc
[PCB 1976]262 (nr. 2259)
[PCBR 1999]dl. 1, 152 (nr. BgM188); dl. 2, 109 (nr. LiM173)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 450
Nicolaus Waefelaerts
Norbertus De Backere

  • 1. Zijn overlijden wordt hier in 1475 gedateerd.
  • 2. De hier voorgestelde Delck als een andere benaming berust op een foutieve interpretatie: dit is een verschrijving van de naam Dijck. Zie Nicolaus van den Dyck de Trajecto.