De H. Augustinus, een kartuizer en een reguliere kanunnik. Miniatuur in Catholicon in opusculis sancti Augustini (KB Brussel, hs. 9121-23 — Rooigem bij Gent, Koningsdal)


Volledige referentie:

Albert Ampe & Jan Deschamps
De H. Augustinus, een kartuizer en een reguliere kanunnik. Miniatuur in Catholicon in opusculis sancti Augustini (KB Brussel, hs. 9121-23 — Rooigem bij Gent, Koningsdal), in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 390-392, nr. 187  
[Ampe & Deschamps 1981a]

Trefwoorden:

ars illuminandi, Brussel KB (ms. 9121-23), Gent O.Cart. (ms. Brussel KB), Gent O.Cart.: Nicolaus Crayverwe O.Cart. (Catholicon in opusculis Sancti Augustini), manuscripta, Nicolaus Crayverwe O.Cart.: Catholicon in opusculis Sancti Augustini (ms. Brussel KB)

Notities:

De auteurs beschrijven de miniatuur als volgt: “De bovengenoemde miniatuur, voorkomend op fol. 1r°a, vertoont de H. Augustinus, op een troon gezeten, een kartuizer en een reguliere kanunnik, alsook, op de achtergrond, zes andere personages; de kartuizer (Nicolaus Crayverwe ?) heeft een boek onder de arm, blijkbaar een deel van het Catholicon, en wijst naar een reguliere kanunnik, die de H. Augustinus een ander boek, blijkbaar een ander deel van het Catholicon, ter hand stelt”. Nicolaus Craeyverwe († 1497), Gents kartuizer, stelde een omvangrijk compilatiewerk samen uit de geschriften van de H. Augustinus, het zogenaamde Catholicon in opusculis Sancti Augustini.