Amsterdam

0. Algemene bibliografie

1. Algemene geschiedenis
1.1 Benamingen
1.2 Kerkelijke en bestuurlijke ligging
1.3 Zegels en wapens
1.4 Archivalische bronnen: algemeen overzicht
1.5 Archivalische bronnen: bijzondere documenten
1.6 Literaire bronnen

2. Institutionele geschiedenis1
2.1 Stichting
2.2 Organisatie
2.3 Officiales
2.4 Andere bewoners
2.5 Mobiliteit van de bewoners

3. Sociaal-economische geschiedenis2
3.1 Invloeden binnen en buiten de orde
3.2 Economisch aspect
3.3 Ambachtelijke bezigheden en dagelijkse gebruiken

4. Geschiedenis van het geestesleven3
4.1 Religieus aspect
4.2 Intellectueel aspect4
4.2.1 Handschriften
4.2.2 Drukken
4.2.3 Boekversiering
4.2.4 Onderwijs en vorming

5. Patrimonium en materiële cultuur5
5.1 Gebouwen en interieur
5.2 Kunstwerken
5.3 Andere overblijfselen
5.4 Nieuwe bestemmingen na de opheffing

  • 1. Institutionelle Geschichte / Institutional history / Histoire institutionnelle.
  • 2. Sozioökonomische Geschichte / Socio-economic history / Histoire socio-économique.
  • 3. Geschichte des Geisteslebens / History of the spititual life / Histoire de la vie spirituelle.
  • 4. Intellektueller Aspekt / Intellectual aspect / Aspect intellectuel.
  • 5. Erbe und materielle Kultur / Patrimony and material culture / Patrimoine et culture matérielle.