Contactgegevens vzw Cartusiana

Zetel:
Rechtstraat 221, BE-9160 Eksaarde (België)

Penningmeester:
Eddy Van Damme, Rechtstraat 221, BE-9160 Eksaarde
efe.v.damme@gmail.com

Vice-voorzitter:
Frans Hendrickx, Tessenstraat 7, bus 23, BE-3000 Leuven
frans.pm.hendrickx@gmail.com

Voorzitter:
Tom Gaens, Sint-Jansberg 5, BE-3545 Zelem-Halen
tom.gaens@gmail.com

Ere-Voorzitter:
Jan De Grauwe, Burgemeester Libbrechtstraat 2a, BE-9070 Destelbergen
jan.de.grauwe@telenet.be


Copyright
Met uitzondering van de logisteke, technische en administratieve onderstuning (Tom Gaens, webmaster) is alleen frans.pm.hendrickx@gmail.com verantwoordelijk voor de structuur (herziening in ontwikkeling) en de historische inhoud van deze website (tenzij anders wordt vermeld).

Mit Ausnahme der logistischen, technischen und administrativen Unterstützung (Tom Gaens, webmaster) ist nur frans.pm.hendrickx@gmail.com für die Struktur (laufende Revision) und den historischen Inhalt dieser Website zuständich (sofern nicht anders angegeben).

With the exception of the logistics and of the technical and administrative support (Tom Gaens, webmaster) only frans.pm.hendrickx@gmail.com is responsible for the structure (revision in progress) and historical content of this website (unless otherwise stated).

À l’exception de la logistique et du soutien technique et administratif (Tom Gaens, webmaster) frans.pm.hendrickx@gmail.com seul est responsable de la structure (révision en progrès) et du contenu historique de ce site web (sauf indication contraire).