Literaire erfgoed van de kartuizers in de Nederlanden, en optioneel elders

Ten geleide

Het literaire erfgoed is een dynamisch onderdeel van deze site. Dit betekent dat zijn inhoud voortdurend in opbouw is en continueel aangepast wordt, doordat deze regelmatig wordt vervolgd, herzien, gecorrigeerd en vermeerderd.

Het uiteindelijke doel van dit onderdeel is de verzameling van alle gegevens betreffende de volledige literaire productie van de kartuizers uit de Teutoonse provincie met hun vertakkingen daarbuiten als auteurs, bewerkers, vertalers of editors, overgeleverd in handschriften, incunabelen, postincunabelen en latere drukken, zowel in hun geheel als fragmentarisch, en ongeacht waar hun oorspronkelijke geschriften of kopieën daarvan tot stand zijn gekomen en nadien bewaard werden in kartuizer- of andere bibliotheken.

De informatie bij de kartuizerauteurs heeft drie onderverdelingen: biographia, opera, bibliographia.
Afhankelijk van de hoeveelhied beschikbare gegevens kunnen deze drie items behandeld worden binnen de oppervlakte van één beeldscherm of in meerdere displays worden uitgesplitst.
Biographia.
Opera worden zo nodig in de volgende categorieën onderverdeeld:
- authentica: originele titels;
- authentica derivata et duplicata: originele titels waarvan de formulering door interne ontdubbeling tot de vorming van afgeleide titels aanleiding kan geven, alsook originele titels die op een andere wijze zijn geformuleerd en bijgevolg dubbele titels zijn die dezelfde werken betreffen; er wordt steeds verwezen naar de originele titels waar alle informatie is bijeengebracht;
- authentica translata: vertalingen van originele titels door de auteur zelf of door een andere al dan niet kartuizerauteur;
- dubia: werken waarvan men betwijfelt of zij door een kartuizerauteur zijn geschreven;
- spuria: werken waarvan men zeker is dat zij verkeerdelijk of valselijk aan een kartuizerauteur zijn toegekend;
- translationes : vertaalde werken van een andere al dan niet kartuizerauteur;
- transcripta: gekopieerde werken van een andere al dan niet kartuizerauteur.
Bibliographia verzamelt voorlopig alle bibliografische informatie die gaandweg in de vorige rubrieken wordt uitgesplitst.

Om reden van de bijzondere aard van de boeken die in de eredienst van de kerk worden gebruikt, zijn de officiële libri ecclesiatici als bijbel- en liturgieboeken, alsook ritualen in een apart menuonderdeel ondergebracht.

Inhoudsverantwoordelijke
drs. Frans Hendrickx
e-mail: frans.pm.hendrickx@gmail.com