Colofon

Cartusiana dankt Dhr. Steven Buytaert voor het kosteloos ter beschikking stellen van de server die cartusiana.org host. De site maakt gebruik van het open-source content management platform Drupal (drupal.org).

Informatie op deze site

Wij spannen ons in opdat de informatie, die wij aanbieden op deze site, zo nauwkeurig mogelijk is. Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten van deze site behoren toe aan de auteurs.

Heel wat informatie op deze website wordt ons bezorgd door andere partijen. In het geval bepaalde inhoud een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent, vragen wij spoedig mogelijk contact op te nemen zodat we maatregelen kunnen nemen en eventueel overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de auteurs worden verveelvoudigd op welke manier dan ook. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de auteurs vereist.