Colofon

De leiding van deze website berust bij Tom Gaens (webmaster) en Frans Hendrickx (inhoudsverantwoordelijke en redactie). De vzw Cartusiana dankt Dhr. Steven Buytaert voor het kosteloos ter beschikking stellen van de server die cartusiana.org host. De site maakt gebruik van het open-source content management platform Drupal (drupal.org).

Informatie op deze site

Wij spannen ons in opdat de informatie, die wij aanbieden op deze site, zo nauwkeurig mogelijk is. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten van deze site behoren toe aan de auteurs. Voor zover gebruikers teksten en foto’s toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over en vrijwaren de auteurs derhalve van aanspraken van derden. Wij zijn derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de auteurs worden verveelvoudigd. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de auteurs vereist.