Cartusiani qui in domibus intra fines huius Regni Nederlandiae in religione primum suscepti sunt – Cartusiani NL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alle kartuizer namen worden in één doorlopende alfabetische lijst opgesomd volgens de werkwijze (modus operationis) verklaard in Praeliminaria. Herzieningen en aanvullingen zijn voortdurend in uitvoering.

Alle Kartäuser-Namen werden gemäß der in Praeliminaria erläuterten Methode (modus operationis) in einer fortlaufenden alphabetischen Liste aufgeführt. Revisionen und Ergänzungen sind fortwährend in Fortgang

All Carthusian names are listed in one continuous alphabetical list according to the method (modus operationis) explained in Praeliminaria. Revisions and additions are continually in progress

Tous les noms cartusiens sont énumérés dans une liste alphabétique continue selon la méthode (modus operationis) expliquée dans Praeliminaria. Révisions et additions sont continuellement en progrès.