Cartusiani NL – F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE

Nomina principalia, inclusive aliae appellationes Conspectus bibliographicus
Franciscus Tongrensis1
Dmus Monachorum
monachus
† 1580.V.01
[Clark 1997-2005]dl. 3, 2492
[De Backer 1983a]89 (nr. 53)
[De Backer 2012a]151 (nr. 53)
PB Monichusen 563
[Scholtens 1932a]76
[Scholtens 1953a]121
Franco (de) Delft
= Franco Of(f)huys
Franco Of(f)huys4
Domus Ultrajectensis
monachus
† Utrecht 1460.V.03 (ch. 1461)
[De Weijert-Gutman 2015]278
[Gaens 2008]76-77
PB Utrecjt 755
PCN Rapiaria_Utrecht 28 -29
[Van Hasselt 1886]2646, 3557
Fredericus [Monnikhuizen]8
Domus Monachorum
donatus
† ch. 1540
[De Backer 1983a]89 (nr. 54)
[De Backer 2012a]151 (nr. 54)
PB Monichusen 549
PCN Rapiaria_Monnikhuizen195
 • 1. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 2. Charta Caop. Gen. 1581: “Obierunt ... domnus Franciscus Tongrensis, professus domus Nannetarum”. – Dat hij een profes van het kartuizerklooster in Nantes zou zijn geweest, lijkt wel een vergissing van de scriba toen hij dit overlijdensbericht noteerde.
 • 3. “ch. 1581 obiit D. Franciscus Tongrensis professus domus Monachorum.
 • 4. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 5. “ch. 1461 obiit D. Franco monachus professus ejusdem domus”.
 • 6. “V Non. [Maj.] ... O.d. Franco Ofhuys1), mo. do. hujus”.
 • 7. “d. Franco Ofhuys suam habet sepulturam”.
 • 8. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 9. “ch. 1540 obiit (Fr.) Fredericus donat[us] domus Monachorum”.