Cartusiani NL – C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE

Nomina principalia, inclusive aliae appellationes Conspectus bibliographicus
Christianus [Monnikhuizen]1
Domus Monachorum
monachus
† 1361.X.08 (ch. 1362)
[De Backer 1983a]88 (nr. 42)
[De Backer 2012a]150 (nr. 42)
PB Monichusen 92
PB Monichusen 48
PB Monichusen 1753
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 30
[Sanders 1990]192
[Scholtens 1932a]14, 16
[Scholtens 1953a]94
Cornelius (de) Brielis I4
Domus Hollandiae
monachus
† 1499.VIII.17 (ch. 1500)
PB Mont-Ste-Gertrude 665, 75)6
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 24
Reusens 1903, 27
[Sanders 1990]192
[Scholtens 1942a]309
[Van Hasselt 1886]3027
Cornelius (de) Brielis II8
Domus Hollandiae
monachus
† 1529.IX.30 (ch. 1530)
[Clark 1996]dl. 1, 83[; dl. 2, 4
[Clark 1997-2005]dl. 2, 271
[Gaens & Sanders 2016]3069
Keussen 1919, dl. 2, 126 (nr. 375:126)
PB Diest 9810
PB Mont-Ste-Gertrude 6811, 7612
[PCB 1976]87 (nr. 498)
[PCBR 1999]dl. 1, 345 (nr. NLM022); dl. 2, 535 (nr. NLM022)
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 3013
[Sanders 1990]193
[Timmermans 2011b]290
[Van Hasselt 1886]32014
Wils 1946, 261, 372
Cornelius (de) Brielis III15
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus (senior)
† Liège 1541.VII.10, VII.11 (ch. 1542)
[Clark 1997-2005] dl. 3, 37
[Gaens & Sanders 2016]304
PB Liège 11916
[PCB 1976]87 (nr. 499)17
[PCBR 1999]dl. 2, 97 (nr. LiM029)18, 534 (nr. NLM017)
PCRB Suppl._Liège 61
PCN Rapiaria_Vught 21
[Seynaeve 1981]30319
[Stiennon 1955]510
Cornelius (de) Cemiterio
= Cornelius Van den Kerc(k)hove(n)
Cornelius De Groot(e)20
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Den Bosch (refugium) 1614.II.28 (ch. 1614)
auctor
[Bastin & Hogg 2009a]dl. 4:1, 108; dl. 4:2, 256
[Clark 2001c]51
[Gaens & Sanders 2016]30521, 34622
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]23623, 25124
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 229
NNBW 6 (1924), 64725
PB Campen 5426
PB Campen 64-65
PCN Rapiaria_Vught 23
Raissius 1632 [177]27
[Scholtens 1939a]4128, 163
Cornelius Jansonius Schoonhovius29
Domus Hollandiae
monachus
auctor
† 1623.II.01 (ch. 1623)
[Clark 1997-2005]dl. 4, 174-175
[Clark 2001c]79
[D’Ydewalle 1945]160-161, 167, 182, 207
[De Grauwe 1978b]1278
[De Grauwe 1997]3730
[De Grauwe & Timmermans 2009]38
[Hendrickx 1987]98-99
http://www.cartusiana.org/node/137
http://www.cartusiana.org/node/2813
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 148-149
[Moereels 1946]
NNBW 6 (1924), 854-85531
PB Mont-Ste-Gertrude 62-63
PB Mont-Ste-Gertrude 72
PB Bruges Sainte-Anne 6832
PB Bruges Sainte-Anne 7333
PB Bruges Sainte-Anne 99
[PCB 1976]90 (nr. 526)
[PCBR 1999]dl. 2, 496 (nr. NLM020), 535 (nr. NLM020)34
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 27
[Sanders 1990]193
[Scholtens 1951a]34
Stooker & Verbeij 1997, dl. 1, 23135; dl. 2, 371-372 (nr. 1118)
[Timmermans 2011b]33
[Timmermans 2012a]dl. 1, 38
Cornelius Minimus36
alias Ninim(n)is, (de) Nimiris
Domus Monachoum
monachus
† 1475.VIII.03; X.03, X.04; XII.11 (ch. 1476)
[Clark 1992a]17
[De Backer 1983a]88 (nr. 45)
[De Backer 2012a]150 (nr. 45)37
PB Monichusen 2738
PB Monichusen 5139
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 31
[Scholtens 1932a]56-5740, 5841
[Scholtens 1953a]10942
[Van Hasselt 1886]19143, 34744
Cornelius Petri de Brielis
= Cornelius (de) Brielis II
Cornelius Petri de Brijlis
= Cornelius (de) Brielis II
Cornelius Petri de Brillis
= Cornelius (de) Brielis II
Cornelius Van den Kerc(k)hove(n)45
alias Cornelius Kerkovius
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Sint-Michielsgestel 1594.I.22, I.27 (ch. 1594)
[Clark 1997-2005]dl. 4, 40
[Clark 2001b]70
[Delvaux & De Grauwe 1993a]714
Drossaers 1917, 537 (nr. 349)
[Gaens & Sanders 2016]305-306
Graf- en gedenkschriften 1873, 52846
PB Anvers-Lierre 68
PB Anvers-Lierre 74-75
PB Anvers-Lierre 9047
PB Bois-le-Duc 206
PB Bois-le-Duc 240
PB Mont-Ste-Gertrude 50
[PCB 1976]89 (nr. 517)
[PCBR 1999]dl. 2, 535 (nr. NLM021)
[Sanders 1990]193
[Scholtens 1932b]354-355
[Scholtens 1939a]81, 152-157, 164
[Timmermans 2011b]2848
Van Lommel 1875, 392
Cyriacus (de) Alcmaria49
alias Cyriacus (de) Alc(k)maer
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Vught ch. 1519
[Gaens & Sanders 2016]307
PB Bois-le-Duc 23750
[Scholtens 1939a]71
 • 1. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 2. “ch. 1362 obiit D. Christianus prior Gelriae, qui habet tricenarium (Jos. Capus dit: quondam prior Gelriae. Est-il mort en charge et est-il le 1er prieur? Je ne sais, il est probable qu’il y en a d’autres”. – Joseph Capus, aan wie hier gerefereerd wordt, was van 1652 tot 1682 vicaris van het kartuizerklooster te Montrieux en heeft in 1681 een omvangrijke verzameling cartae uit de kartuizen van de Provincia Provinciae bijeengebracht in een tot dusver onuitgegeven handschrift van ca. 1000 p., heden bewaard in een privécollectie (zie P. Amargier, R. Bertrand, A. Girard & D. Le Blévec, Chartreuses de Provence, Aix-en-Provence 1988, 132, 305).
 • 3. “ch. 1362 obiit D. Christianus prior Gelriae qui habet tricenarium (un nécrologe dit: olim prior – j’ignore qu’il a raison)”.
 • 4. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 5. “ch. 1500 obiit D. Cornelius Brilis (de Brielis ?) monachus professus ejusdem domus”.
 • 6. “Août 17 obiit D. Cornelius Brilis monachus professus domus Hollandie ch. 1500 et 1530”. De laatste jaarvermelding wil slechts verduidelijken dat nog een andere in Geertruidenberg geprofeste monnik met dezelfde naam staat opgetekend in de akten van de algemene kapittelvergadering der Grande Chatreuse in dat jaar gehouden. – Er zijn meerdere plaatsen die naar deze naamvorm verwijzen:
  - Briel of Den Briel is een parochie gelegen aan de Schelde, tussen Baasrode en Sint-Amands, in de provincie Oost-Vlaanderen, op enkele kilometers van Dendermonde (Wikipedia).
  - Brielen is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Ieper (Wikipedia).
  - Brielle, ook wel Den Briel, is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland gelegen op het eiland Voorne (Wikipedia).
  - Bruyelle (volkstaal: Briel) is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van de Waalse stad Antoing op weg van Tournai naar Valenciennes (De Seyn I, 153, 181).
  - Den Briel bij Hechtel / Maaseik (Gysseling 1960, 189).
 • 7. Sterfdag: “XVI Kal. [Septembris]”, d.i. 17 augustus.
 • 8. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 9. De verwijzing naar ‘[Van Hasselt 1886], 195’ is onbestaande.
 • 10. “ch. 1530 obiit D. Cornelius Brielis monachus professus domus Hollandiae, hospes in domo Diestensi”.
 • 11. Exact overeenkomstige herhaling van vorige notitie.
 • 12. “Septembre 30 obiit D. Cornelius Petri de Brielis, monachus professus domus Hollandie ch. 1500, ou 1530, voir au 17 Août”. Vergelijk de opmerking bij Cornelius de Brielis I.
 • 13. Het citaat uit “AC 100:23:1” betreft Clark 1996, dl. 1, 83 in dit biblio overzicht.
  Het citaat uit “AC 100:23:2” betreft Clark 1996, dl. 2, 4 in dit biblio overzicht.
  Het citaat uit “AC 100:27:2” betreft Clark 1997-2005, dl. 2, 271 in dit biblio overzicht.
  Het citaat uit “SAL” betreft Timmermans 2011b, 290 in dit biblio overzicht.
  De verwijzing naar “Matricule II” betreft J. Wils (ed.), Matricule de l'Université de Louvain, dl. 2:1: 31 août 1453 - 31 août 1485, Bruxelles 1946, 261 en 372 (= Publications de la Commission royale d’histoire: Collection de chroniques belges inédites, série A in-4°, 32).
 • 14. Sterfdag: “II Kal. [Octobris]”, d.i. 30 september.
 • 15. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 16. “ch. 1552 obiit D. Cornelius de Brielis monachus professus domus Leodii”.
 • 17. De hier vermelde sterfdag van 5 juli is foutief.
 • 18. De hier vermelde sterfdag van 5 juli is foutief.
 • 19. “Item eodem anno (1541) .V°.Idiis julii religiosus pater Cornelis Brilis senior domus primo professus in domo sancti Sophie secundo hic qui ultra sexaginta annos vixit in ordine”, gectieerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 41v. Sterfdag: de 5e van de Iden van juli, d.i. 11 juli. Volgens RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 7 overleed hij op de 6e van de Iden van juli, d.i. 10 juli.
 • 20. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 21. De auteurs verwijzen naar De Wal (= Perus De Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis ...) volgens wie hij naast Sermones de tempore et de sanctis ook een Martryrologium schreef.
 • 22. “Van Cornelius de Groot wordt vermeld dat hij procurator was, maar hij is als dusdanig in geen enkele bron terug te vinden”.
 • 23. Kalendarium, Februarius 28: “Anniversarium domni Cornelii de Groot professi et alias procuratoris huius domus et alias prioris domus Campensis qui laudabiliter 67 annis vixit in ordine [c.1614]”.
 • 24. Kalendarium, Maius 17: “Anniversarium domini Henrici de Groote patris confratris nostri domni Cornelii benefactoris nostri”.
 • 25. De verwijzing naar deze kartuizer in ‘H. J. J. Scholtens, Een boek over Karthuizers (Roermond 1924) 90-93’ (= Citekey: Lambres...1924 niet gevonden) is onbestaande. Het betreft enkel een beknopte beschrijving van het kartuizerklooster te Vught.
 • 26. “ch. 1614 obiit D.Cornelius de Groote professus et senior domus Sanctae Sophiae, alias prior domus campensis, qui 67 annnis laudabiliter vixit in ordine”.
 • 27. “Scripsit sermones de tempore & de sanctis”.
 • 28. Over zijn literaire activiteit herhaalt hij Raissius (zie aldaar).
 • 29. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 30. “ch. 1623 D. Cornelius Joannis professus dominus Montis Sanctae Gertrudis in Hollandia qui ultra 60 annos laudabiliter vixit in ordine, et ultra 40 annos in vicariatu de monialium Brugis, habens plenum cum psalterijs monachatum et missam de B. M. per totum ordinem et anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 1 februarij. Et in provincia Teuthoniae Mssam de S. Anna”. – Een overeenkomstige notitie wordt teruggevonden in Le Vasseur die daaruit werd gekopieerd door Palémon Bastin in zijn cahier met informatie over Geertruidenberg (zie aldaar). Gelijkaardige formuleringen uit de kapittelbesluiten van de Grande Chartreuse verschijnen ook in andere hier geciteerde documenten.
 • 31. De verwijzing naar [Maisons Chartreux 1913-1919]dl. 2, 1915, 213-214, 217-218, doet niets ter zake wat Jansonius betreft: men vindt er slechts een kort overzicht van de geschiedenis van het Hollandse Huis in Geertruidenberg en van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna in Brugge.
 • 32. “1579 (sic erboven geschreven) - 1620 D. Conelius Jansonius Schoonhovius professus domus Sanctae Gertrudis in Hollandia vir bonus et magnae aedificationis ac diligens in divino officio per 43 (sic erboven geschreven) annos vicarius; absolutus autem ab officio vicariatus prope caecitatem (blindheid). Unde etiam habuit aliquot postremis annis subsidiarium (hulpkracht) D. Gerardum Eligii professum domus Bruxellenis; nihilominus cum nullam domum professionis reliquam haberet, haesit (blijven vertoeven) in eadem domo in qua et obiit 1623, 1a februarii. Vixit ultra 60 annos laudabiliter in ordine, habens plenum monachatum, missam de Beata, et anniversarium perpetuum per totum ordinem, et in provincia Theutoniae missam de Sancta Anna”.
 • 33. “ch. 1632 obiit D. Cornelius Joannis (Jensonius, J. C.) ... in calendariis domorum sub die obitus qui fuit (1a febr., J. C. vies captus) ...”. – Vies is waarschijnlijk een schrijffout voor dies. – De initialen J. C. verwijzen naar Jean Chauvet († 1337) die een verzameling Transumptum ex chartis Capituli Generalis (4 delen in 5 banden) heeft bijeengebracht, bewaard in de Archives de la Grande Chartreuse, 1 Cart. 14 (zie [Clark 1997a]XVI-XVII). Het eerste deel omvat de generale kapittelbesluiten der jaren 1250-1401 waarvan slechts de jaren 1250-1379 werden uitgegeven door [Clark 1998a]. De overige delen betreffen respectievelijk de jaren 1402-1500 (dl. 2), 1501-1550 (dl. 3a), 1551-1600 (dl. 3b), 1600-1658 (dl. 4).
 • 34. Sterfdag: 10 februari, een vergissing?
 • 35. Met verwijzing naar ‘Sint-Andries, kartuizerinnen (hss. 1118 ...)’.
 • 36. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 37. Sterfdag: 3 of 4 oktober.
 • 38. “ch. 1473 ... Et approbamus cartam visitatorum, factam fratribus ... et Cornelio de Nimiris, seriose committentes visitatoribus ut secundum formam statutorum cum plena auctoritate capituli generalis eosdem acrius puniant, per domos etiam ordinis eos dividendo, si, quod absit, efficaciter se non emendaverint (door ze zelfs te verspreiden over de huizen van de orde, indien, voor zover het ontbreekt, ze zich niet effectief zouden hebben gecorrigeerd)”.
 • 39. “ch. 1476 obiit D. Cornelius Minimus monachus professus domus in Monichusen”.
 • 40. “ch. 1462 ... et D. Cornelius ibidem (sc. in domo Trajecti) hospes revertatur ad domum Monachorum professionis suae, et stet contentus ordinatione statutorum et sacrorum canonum”.
 • 41. Hetzelfde citaat als in PB Monichusen 27 (zie aldaar).
 • 42. Sterfdag: 3 augustus.
 • 43. “Item domino Cornelio, professo monacho in Monichusen, nobiscum ad tempus hospitato”.
 • 44. Sterfdag: “III Idus [Decembris]”, d.i. 11 december.
 • 45. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 46. Sterfdag: 22 januari.
 • 47. “ch. 1594 obiit D. Cornelius Kerkovius, professus et olim prior domus Sanctae Sophiae, et quondam prior domus Lyrae, et procurator bonorum cartusiae in Brabantia, qui ultra 56 annos laudabiliter vixit in ordine, habens missam de Beata Maria per totum ordinem (et plenum monachatum in 7 provinciis Alemaniae, ex charta 1595)”. – Dezelfde aantekening treft men aan bij Clark 1997-2005[, dl. 4, 40 in dit biblio overzicht en in PB Bois-le-Duc 240 hierna.
 • 48. “27 januarius: Domnus Cornelius Kerckhoven professus domus Sophie prior et rector domus huius, etiam fuit rector domus Hollandie, obijt prior domus Sophie, in senecute bona a° 1594 qui huic domui bene prefuit et multa construxit, c. 1594”.
 • 49. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 50. “ch. 1519 obiit D. Cyriacus monachus professus domus prope Buscumducis”.