Cornelius De Groot

Biographia
...

Opera authentica
Martyrologium
Sermones de tempoe et de sanctis

Bibliogaphia
[Bastin & Hogg 2009a]dl. 4:1, 108; dl. 4:2, 256
[Clark 2001c]51
Citekey: Gaens...2016a niet gevonden2361, 2512, 3053, 3464
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 229
NNBW 6 (1924), 6475
PB Campen (beeld 54)6
PB Campen (beelden 64-65)
Raissius 1632 (beeld 237)7
[Scholtens 1939a]418, 163

  • 1. Kalendarium, Februarius 28: “Anniversarium domni Cornelii de Groot professi et alias procuratoris huius domus et alias prioris domus Campensis qui laudabiliter 67 annis vixit in ordine [c.1614]”.
  • 2. Kalendarium, Maius 17: “Anniversarium domini Henrici de Groote patris confratris nostri domni Cornelii benefactoris nostri”.
  • 3. De auteurs verwijzen naar De Wal (= Perus De Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis ...) volgens wie hij naast Sermones de tempore et de sanctis ook een Martryrologium schreef.
  • 4. “Van Cornelius de Groot wordt vermeld dat hij procurator was, maar hij is als dusdanig in geen enkele bron terug te vinden”.
  • 5. De verwijzing naar deze kartuizer in ‘H. J. J. Scholtens, Een boek over Karthuizers (Roermond 1924) 90-93’ (= Citekey: Lambres...1924 niet gevonden) is onbestaande. Het betreft enkel een beknopte beschrijving van het kartuizerklooster te Vught.
  • 6. ch. 1614 obiit D.Cornelius de Groote professus et senior domus Sanctae Sophiae, alias prior domus campensis, qui 67 annnis laudabiliter vixit in ordine.
  • 7. Scripsit sermones de tempore & de sanctis.
  • 8. Over zijn literaire activiteit herhaalt hij Raissius (zie aldaar).