Externe bibliografische verwijzingen

Andreas 1643
V. Andreas, Bibliotheca Belgica: de Belgis vita scriptisque clariss[imis], praemissa topographica Belgii totius seu Germaniae Inferioris descriptione, 3e ed., Lovanii [Leuven] 1643.
Bégin 1832
É.-A. Bégin, Biographie de la Moselle, ou, Historie par ordre alphab́etique de toutes les personnes nées dans ce département, qui se sont fait remarquer par leurs actions, leurs talens, leurs écrits, leurs vertus, ou leurs crimes, dl. 4, Metz 1832.
BN
Biographie Nationale [de Belgique].
Brom 1896
G. Brom, ‘Naamlijst der priesters, die in hef bisdom Utrecht gewijd zijn van 1505 tot 1518’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 23 (1896), 386-471.
Brom 1897
G. Brom, ‘Naamlijst der priesters, die in hef bisdom Utrecht gewijd zijn van 1505 tot 1518’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 24 (1897), 1-85 (vervolg en slot).
BUAM Suppl.
Biographie universelle ancienne et moderne. Supplément.
Byvanck 1923
A. W. Byvanck, ‘Utrechtsche miniaturen’, in: Het gildeboek, 6 (1923), 1-11.
Cauwe 1975
R. Cauwe, ‘Harelbeekse geestelijkheid tijdens de Beloken Tijd’, in: De Leiegouw, 17 (1975), 185-193.
Cauwe 1978
R. Cauwe e.a., Beelden uit het verleden: Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Stasegem, Tielt 1978.
Chevalier 1905
U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. Bio-bibliographie. Nouvelle édition refondue, corrigée et considérablement augmentée, dl.1, Paris 1905.
De Backer 1982
C. De Backer, ‘De Arcense pastoor Wilhelm van Tyegell (1406) in het archief van de kartuize Wezel’, in: A. J. Geurts (red.), Verwoord verleden. Opstellen over het Noordlimburgse Maasdal en aangrenzend Duíts gebied aangeboden aan J. M. G. Stoel, Lomm 1982, 11-16 (= Cahiers van de historische werkgroep Arcen-Lomm-Velden, 5).
De Bont 1894
B. J. M. De Bont, ‘De altaren en vicariën in de O. L. Vrouwe- en St. Catharina-kerk te Amsterdam’, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 19 (1894), 266-286.
De Bont 1908
B. J. M. De Bont, ‘De O. L. Vrouwe- of Nieuwe Kerk te Amsterdam’, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 31 (1908), 191-257.
De Ridder-Symoens 1978
H. De Ridder-Symoens, D. Illmer & C. M Ridderikhoff, Premier livre des procurateurs de la nation germanique de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546, dl. 2:1: Biographies des étudiants: introduction, sources et bibliographie. Biographies des étudiants 1444-1515, Leiden 1978 (= Les livres des procurateurs de la nation germanique de l'ancienne université d'Orléans 1444-1602 , 1).
DHGE
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques.
Denifle & Chatelain 1894
H. Denifle & A. Chatelain, Auctarium chartularii Universitatis Parisiensis. Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) in Universitate Parisiensi, dl. 1: Ab anno MCCCXXXIII usque ad annum MCCCCVI, Parisiis [Paris] 1894.
Doornink-Hoogenraad & Zondervan 1981
M. M. Doornink-Hoogenraad & W. Zondervan, Het oud-archief van de gemeente Zutphen, 3e stuk: Regestenlijst van brieven, index, 2 dln., Zutphen 1981.
Fabricius 1858
J. A. Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, dln. 1, 3, Florentiae [Firenze] 1858.
Faider 1936
P. Faider (m.m.v. Pierre-P. Debbaudt & Mme Faider-Feytmans), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de la Ville de Courtrai (Bibliothèque Goethals-Vercruysse et autres fonds), Gembloux & Paris 1936 (= Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques de Belgique, 8).
Foppens 1739
J. F. Foppens, Bibliotheca belgica, sive, virorum in Belgio vita scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura. Continens scriptores a clariss[imis] viris Valerio Andrea, Auberto Miraeo, Francisco Sweertio, aliisque, recensitos, usque ad annum M.D.C.LXXX, dl. 1, Bruxellis [Brussel] 1739.
Goethals 1838
F.-V. Goethals, Lectures relatives à l’histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs, et de la politique en Belgique, et dans les pays limitrophes, commencées en 1818 et publiées en 1837, dl. 3, Bruxelles 1838.
Grafschriften 1873
Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen – Kloosters, Antwerpen 1873.
Hansen 1896
J. Hansen, Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens 1542-1582, Bonn 1896 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 14).
Hartzheim 1747
J. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis, in qua vita et libri typo vulgati et manuscripti recensentur, Coloniae [Köln] 1747.
Hurter 1906
H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae theologos exhibens aetate, natione, disciplinis distinctos, dl. 2: Aetas media. Ab exordiis theologiae scholasticae usque ad celebratum Concilium tridentinum. Ab anno 1109-1563, 2e ed., Oeniponte [Innsbruck] 1906.
Keussen 1892
H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, dl. 1:1 1389-1466, m.m.v. W. Schmitz, Bonn 1892 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 8:1).
Keussen 1919
H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, dl. 2: 1476-1559, Bonn 1919 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 8:2).
Keussen 1928
H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, dl. 1: 1389-1475, 2e ed., Bonn 1928 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 8:1).
Kuckhoff 1931
J. Kuckhoff, Die Geschichte des Gymnasiums Triconoratum. Ein Querschnitt durch die Geschichte der Jugenderziehung in Köln vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Köln 1932 (= Veröffentlichungen des Rheinischen Museums in Köln, 1).
Machiels 2000
J. Machiels, Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het Algemeen Rijksarchief, 4 dln. in 5 bdn.: nrs. 24-148, Brussel 2000 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 169).
Martens van Sevenhoven 1925
A. H. Martens van Sevenhoven, Het archief der Geldersche Rekenkamer 1559-1795 en van de commissarissen belast met het beheer van de Geldersche domeinen 1543-1559, dl. 2, ’s-Gravenhage 1925.
Meinsma 1903
K. O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen 1903.
Meyer 1905
H. M. Meyer, Gründungs-Geschichte der Karthause St. Margarethental im mindern Basel, Basel 1905.
Moll 1876
W. Moll, ‘De uiterste wilsbeschikking van bisschop Zweder van Kuilenburg’, in: Studiën en bijdragen op ’t gebied der historische theologie, 3 (1876), 476-794.
Moll & Scheffer 1870
W. Moll & J. G. De Hoop-Scheffer, Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie, dl. 1, Amsterdam 1870.
Nanninga Uitterdijk 1875
J. Nanninga Uitterdijk, Register van charters en bescheiden in het Oude Archief van Kampen, dl. 4: 1583 tot 1610, Kampen 1875.
NNBW
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
Possevinus 1608
A. Possevinus, Apparatus sacer ad scriptores Veteris et Novi Testamenti, dl. 1, Coloniae Agrippinae [Köln]: Joannes Gymnicus, 1608.
Schillings 1962
A. Schillings (ed.), Matricule de l'Université de Louvain, dl. 3:1: 31 août 1485 - 31 août 1527, Bruxelles 1962 (= Publications de la Commission royale d’histoire: Collection de chroniques belges inédites, série A in-4°, 32).
Schutjes 1870-1876
L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, 5 dln., St. Michiels-Gestel 1870-1876.
Slosse 1977
L. Slosse, Rond Kortryk, of: Schetsen over de parochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick, dl. 1, Handzame 1977 (herdruk: Rousselare 1898).
Sutor 1609
P. Sutor, De vita cartusiana libri duo, Coloniae Agrippinae [Köln]: Bernardus Gualtherus, 1609.
Sweertius 1628
F. Sweertius, Athenae Belgicae siue nomenclator Infer. Germaniae scriptorum, qui disciplinas philologicas, philosophicas, theologicas, iuridicas, medicas et musicas illutrarunt, Antverpiae [Antwerpen] 1628.
Tiele 1887
P. A. Tiele, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae, dl. 1, Trajecti ad Rhenum [Utrecht] & Hagae Comitis [’s-Gravenhage] 1887.
Töpke 1884
G. Töpke, Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, dl. 1: Von 1386 bis 1553, Heidelberg 1884.
Töpke 1886
G. Töpke, Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, dl. 2: Von 1554 bis 1662, Heidelberg 1886.
Trithemius 1494
J. Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Basiliae [Basel]: Johannes Amerbach, 1494.
Van Bavegem 1875
J.-B. Van Bavegem, Het martelaarsboek, of: Heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche omwenteling op het einde der achttiende eeuw, 2e ed., Gent 1875.
Van de Ven 1950
A. J. Van de Ven, Het oud-archief der gemeente Doesburg, 2e stuk: Regestenlijst, brievenlijst, llijst vivan kaarten en teekningen, index, Doesburg 1950.
Van Doorninck 1896
P. N. Van Doorninck, Inventaris van het oud archief van het kasteel Middachten, Haarlem 1896.
Van Haarst 1914
J. W. G. Van Haarst, ‘Stukken betreffende de geldelijken toestand van het klooster Bethanië van omstreeks 1500’, in: Bijdragen en mededelingen Gelre, 17 (1914), 223-238.