Antweren 1 & Lier

CARTUSIA SANCTAE CATHARINAE MONTIS SINAÏ ANTVERPIAE
1324-1543
CARTUSIA SANCTAE CATHARINAE LYRAE
1543-1783

Nomina et circumscriptiones geographicae
1. Nomina
2. Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
Ordo
Res publica
Topographia

Fontes
1. Fontes archivales. Conspectus generalis
2. Fontes archivales. Documenta particularia
3. Fontes litterales
4. Sigilla
5. Arma

Conspectus bibliographicus
1. Index verborum
2. Conspectus cartusiensis
3. Conspectus auxiliaris non-cartusiensis
4. Internexus

Historia brevis rerum generalium

Historia interna externaque ad res administrativas, docendas, sociales vel oeconomicas

Historia religiosa

Historia intellectualis
1. Auctores
2. Bibliotheca: manuscripta
anonyma
liturgica
monachorum Antverpiensium et Lirensium
monachorum non-Antverpiensium et non-Lirensium
auctorum non-cartusiensium
ex indicibus codicum manuscriptorum
e donationibus testamentisque
3. Bibliotheca: impressa

Patrimonium
1. Aedificia
2. Artis opera
3. Relicta archaeologica

Prosopographia1
1. Religiosi per genus (index): monachi, conversi ...
2. Religiosi per officium (index): priores, procuratores ...

  • 1. Obituarium Lirense (Lier, Stadsarchief, Fonds Kartuizers van Lier, nr. 22).
    • In de uitgave van dit obituarium heeft Francis Timmermans († 2015) bovendien een kleiner obituarium, opgesteld in 1783 na de opheffing van de kartuis, dat zonder inventarisnummer in het Sint-Gummarusarchief te Lier wordt bewaard, verwerkt door de gegevens hieruit in cursief op de toepasselijke plaatsen toe te voegen ([Timmermans 2011b]III). Daartegenover bestaat er nog een ander, voor Timmermans blijkbaar onbekend gebleven, klein obituarium dat, behorend tot het Fonds Handschriften van Kanunnik Drymans, zich eveneens bevindt in het Sint-Gummarusarchief onder het nr. 1263 ([Delvaux & De Grauwe 1993a]675). Dit is een document van 47 folios met tot 1783 bijgehouden necrologische aantekeningen over kloosterlingen uit de 17de en 18de eeuw die niet voorkomen in het grote obituarium Hieruit heeft de Antwerpse archivaris Hendrik Delvaux († 1986), die evenzeer geen kennis had van dat andere ongeïnventarisserd obituarium, geciteerd in zijn biografische nota’s pro manuscripto over de Lierse kartuizers ([Delvaux s.d.]). Het is niet volkomen duidelijk hoe de twee kleine obituaria, met en zonder inventarisnummer, zich tegenover elkaar verhouden. Steekproeven van overeenkomstige data tonen een gelijke inhoud, maar verschillen meestal in de formulering. – Tot duver kan er geen verduidelijking worden gegeven: Jan Siebens, de secretaris van de kerkfabriek Sint-Gummarus deelde dd 23.02.2021 mede dat de kerkfabfriek sedert 2019 geen archivaris meer heeft en dat het Sint-Gummarusarchief voorlopig gesloten is tot na zijn verhuizing. Er kan mogelijk opnieuw contact worden genomen vanaf 01.04.2022.
    In de aantekeningen bij de bibliografische informatie over de Kielse en Lierse kartuizers wordt als volgt naar voormelde obituaria verwezen: [Timmermans 2011b] (groot obituarium), Obituarium Lirense parvum Delvaux (klein obiituarium met inventarisnummer), Obituarium Lirense parvum Timmermans (klein obituarium zonder inventarisnummer).
    • Het Obituarium Lirense bevat op het einde (fol. 140r-v) notities over de Lierse priors (ed. [Timmermans 2011b]414-416). Hieraan wordt gerefereerd uit de transcriptie van PB Anvers-Lierre 74-81 (Obituarium Lirense excerptum Palémon Bastin) die nauwkeuriger is dan de uitgegeven versie.
    © Frans Hendrickx.