Register van achternamen

In de lijst zijn de achternamen alfabetisch opgenomen onder hun verschillende schrijfwijzen. De verwijzing geschiedt naar een gestandaardiseerde verlatijnste voornaam. Bij andere Latijnse schrijfwijzen van voornamen en bij voornamen in de volkstaal wordt voorafgaandelijk naar de genormaliseerde vorm verwezen. Namen die uit verschillende delen bestaan, vindt men onder alle samenstellende delen terug, met uitzondering van (afgekorte) lidwoorden en voorzetsels (a, d', de, de l', de la, du, l', le, la, 't, uten, van, van den, van der, vanden, vander). Bijvoorbeeld, in het geval van Gulielmus Absel van Breda, alias Apsel wordt er op veelvoudige wijze verwezen: van Absel naar Gulielmus (voornaam waaraan de achternaam onmiddellijk is verbonden; samen vormen zij de basisnaam); van Breda naar Gulielmus Absel (basisnaam); van Apsel naar Gulielmus Absel (basisnaam).

Monniken A B
Monniken C D
Monniken E F
Monniken G H
Monniken I J
Monniken K L
Monniken M N
Monniken O P
Monniken Q R
Monniken S T
Monniken U V
Monniken W X
Monniken Y Z

Monialen