Twee Collatien van Cornelis Jansonius van Schoonhoven


Volledige referentie:

Lodewijk Moereels
Twee Collatien van Cornelis Jansonius van Schoonhoven, in: Ons geestelijk erf, 20 (1946), 391-433  
[Moereels 1946]

Trefwoorden:

collationes, Cornelius Jansonius Schoonhovius O.Cart.: Collatiën (editio)

Notities:

Editie volgens RG Antwerpen hs. Neerl.6.