Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan collationes  [Clear All Filters]
2005
Geert H. M. Claassens
Cassianus in het klooster? Petrus Naghels vertaling van Cassianus’ Collationes Patrum, in: Pierre Delsaerdt & Evelien Kayaert (eds.), Abdijbibliotheken: heden, verleden, toekomst. Handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004, Antwerpen, 2005, 99-121 (= Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, n.s. 3)
[Claassens 2005] PDF-pictogram Claassens_Naghels vertaling van Cassianus' Collationes Patrum.PDF (1.97 MB)
1987
Frans Hendrickx
Cornelius Jansonius van Schoonhoven, Collatien. — RG Antwerpen, hs. Neerl. 6 (na 1594) — Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne, in: Frans Hendrickx, De Middelnederlandse handschriften van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen [Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx (eds.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, dl. 1], Leuven, 1987, 98-99 (= Miscellanea Neerlandica, 1)
[Hendrickx 1987]