De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat


Volledige referentie:

Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 132-204, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Backer 2012a]

Trefwoorden:

archiva, Monnikhuizen O.Cart. (archivum), Monnikhuizen O.Cart. (prosopographia), prosopographia

Notities:

Bewerkte heruitgave van [De Backer 1983a].