Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan prosopographia  [Clear All Filters]
2018
James Hogg
The pre-Reformation priors of the Provincia Angliae, in: Analecta Cartusiana, dl. 332, Salzburg, 2018 [Reprint: Analecta Cartusiana, n.s. 1 (1989) 25-59], 18-54
[Hogg 2018a]
2016
Tom Gaens & Jan G. M. Sanders
Prosopografisch overzicht van de bewoners van Sint-Sophia, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 295-346 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens & Sanders 2016]
2012
Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 132-204, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Backer 2012a] PDF-pictogram De Backer_Prosopografie van Monichusen bij Arnhem.pdf (849.08 KB)
Tom Gaens
Lijsten van priors, rectoren en procurators, in: Jan G. M. Sanders, Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 284
[Gaens 2012b]
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
Michel Carlat & Francis Timmermans
Les prieurs des chartreuses de la Province cartusienne de Teutonie, cités dans l'obituaire de la chartreuse de Bonnefoy. Contribution à une classification, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 97-103 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Carlat & Timmermans 2012] PDF-pictogram Carlat & Timmermans_Prieurs de la Province de Teutonie dans l'obituaire de Bonnefoy.pdf (77.71 KB)
2011
Francis Timmermans
Obituaria cartusiae Lirensis, Salzburg, 2011, VIII-416 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 279:2)  
[Timmermans 2011b]
Francis Timmermans
Les prieurs des pays de Bresse, du Bugey et de Gex cités dans le Calendarium de Bruxelles et dans les Obituaires d'Anvers (Lierre), in: James Hogg (ed.), Les chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, dl. 2, Salzburg, 2011, 667-704 (= Analecta Cartusiana, 260:2)
[Timmermans 2011c] PDF-pictogram Timmermans_Prieurs des pays de Bresse ... dans le Calendrier de Bruxelles et dans les Obituaires d'Anvers.pdf (6.16 MB)
2006
Erik Soder von Güldenstubbe
Die Personenstandsbewegungen der Alemannia Inferior während der letzten 300 Jahre ihres Bestehens anhand eines Verzeichnisses aus Tückelhausen, in: James Hogg (ed.), Kartäusische Kunst und Architektur mit besonderer Berücksichtigung der Kartausen Zentraleuropas. Länderübergreifender internationaler Kongress für Kartäuserforschung Aggsbach (NÖ, Austria) 30.8.-31.8. und Brno/Brünn (CZ) 1.9.-4.9.2005., dl. 1, Salzburg, 2006, 11-57 (= Analecta Cartusiana, 207:1)
[Soder von Güldenstubbe 2006b] PDF-pictogram Soder von Guldenstubbe_ Personenstandsbewegungen der Alemannia Inferior.pdf (6.58 MB)
2005
John Clark
The Villeneuve Necrology, MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 22, 6 dln., Salzburg, 2005, X-94, XII-311, XIII-270, XIV-286, XIV-141, XIV-148 p. (= Analecta Cartusiana, 100:27:1-6)  
[Clark 1997-2005]
2004
Francis Timmermans
Aanvulling op de Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796). Wijdingen uit het archief van het aartsbisdom Mechelen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 329-425 (= Analecta Cartusiana, 222)
[Timmermans 2004]
2003
Michel Carlat & Francis Timmermans
Les prieurs des chartreuses de la Province cartusienne de Teutonie, cités dans l'obituaire de la Chartreuse de Bonnefoy. Contribution à une classification, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 101-117  
[Carlat & Timmermans 2003]
2001
Francis Timmermans
Conclusions d'une étude approfondie de la Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 85-182 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[Timmermans 2001] PDF-pictogram Timmermans_Transferts de et vers d'autres chartreuses.pdf (9.4 MB)
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Prosopographia monialium Brugis, Salzburg, 2001, 313 p. (= Analecta Cartusiana, 163)
[PMB 2001]
1999
Jan De Grauwe
De bewoners van de Gentse kartuize Koningsdal. Een index, in: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.s. 53 (1999), 125-193
[De Grauwe 1999a] PDF-pictogram De Grauwe_Bewoners van de Gentse kartuize Koningsdal.pdf (2.55 MB)
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796), 2 dln., Salzburg, 1999, 517-(1); 573-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 154:1-2)  
[PCBR 1999]
1996
Jan De Grauwe
Données biographiques supplémentaires sur des chartreux des provinces de Teutonie et de Picardie, in: Jan De Grauwe, Chartreux, hier at aujourd’hui, Salzburg, 1996, 72-78 (= Analecta Cartusiana, 134)
[De Grauwe 1996f]
Jan De Grauwe
Liste des religieuses de Sainte-Anne-au-Désert, entrées à Sint-Andries avant 1578, in: Jan De Grauwe, Chartreux: hier et aujourd'hui, Salzburg, 1996, 7-54 (= Analecta Cartusiana, 134)
[De Grauwe 1996b]
Jan De Grauwe
Moines et moniales chartreux belges et néerlandais (19e-20e s.). Essai de prosopographie, in: Jan De Grauwe, Chartreux: hier et aujourd'hui, Salzburg, 1996, 79-90 (= Analecta Cartusiana, 134)  
[De Grauwe 1996h]
1993
Jan De Grauwe
Prosopographie des moniales de Sainte-Anne-au-Désert à Bruges, in: Analecta Cartusiana. Nouvelle série , 5 (1993), 25-81
[De Grauwe 1993a]
1991
Gerhard Schlegel
Der Nekrolog der Kartause Erfurt als Quelle ordensgeschichtlicher Forschung (14.-18. Jh.), in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 105-112 (= Analecta Cartusiana, 125:1)
[Schlegel 1991b]

Pagina's