Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan archiva  [Clear All Filters]
2018
Maurice Laporte
Recueil des plus anciens actes de la Grande Chartreuse. Corrigenda, in: Analecta Cartusiana, dl. 333, Salzburg, 2018, 47-51  
[Laporte 2018]
2015
Sylvain Excoffon
À propos des plus anciens actes de la Grande Chartreuse: tradition diplomatique, datation, interprétation, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 188-209, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 310)  
[Excoffon 2015a] PDF-pictogram Excoffon_Les plus anciens actes de la Grande Chartreuse.PDF (3.75 MB)
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 3: Die Kartause und ihre Wohltäter. Die Rechtsstellung der Kartause. Besitz- und Einkommensverhältnisse. Urkunden und sonstige Dokumente 1402-1554, Salzburg, 2015, 176 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:3)  
[Stöhlker 2015c]
2012
Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 132-204, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Backer 2012a] PDF-pictogram De Backer_Prosopografie van Monichusen bij Arnhem.pdf (849.08 KB)
2008
Johan Van der Eycken
Het archief van het kartuizerklooster van Zelem, in: Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 45 (2008), 147-163, 12 ill.
[Van der Eycken 2008] PDF-pictogram Van der Eycken_Archief van het kartuizerklooster van Zelem.PDF (2.38 MB)
David Maes
Drongen in oorkonden van de Gentse kartuizers, in: Jaarboek van de heemkundige Kring Dronghine, 27 (2008), 67-82
[Maes 2008]
Johan Van der Eycken , m.m.v. Guido Caluwaerts
Inventaris van het archief van het kartuizerklooster te Zelem (1319) 1328 - 1796 (1799), Brussel, 2008, 55-(1) p. (= Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 96)
[Van der Eycken & Caluwaerts 2008]
1997
Bas De Melker
Het cartularium van het karthuizerklooster en zijn plaats binnen de kloosteradministratie (1401/02-1537). Een verslag van het codicologisch onderzoek door R. Bessem en B. R. De Melker naar ms. GA Amsterdam — Burgerweeshuis nr. 111, in: R. Bessem (ed.), Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 25-63 (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)
[De Melker 1997]
1985
Jan De Grauwe
Chartae capitulorum generalium 1655-1682, Salzburg, 1985, III-85 p. (= Analecta Cartusiana, 100:13)
[De Grauwe 1985d]
1984
C. Van de Wiel
Kartuizerdocumenten van 1335 tot 1796, in: Ons geestelijk erf, 58 (1984), 374-387  
[Van de Wiel 1984] PDF-pictogram Van de Wiel_Kartuizerdocumenten van 1335 tot 1796.PDF (1.23 MB)
Michel Van der Eycken
Stichtingsoorkonde van het kartuizerklooster te Zelem (1 februari 1329) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 159 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Van der Eycken 1984a] PDF-pictogram Van der Eycken_Stichtingsoorkonde Zelem.PDF (67.94 KB)
1983
Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 69-155  
[De Backer 1983a]
1982
Georgius Schwengel
Diplomata Poloniae et Prussiae (British Library London Add. Ms. 17094). Tomus I, pars I: Ab anno 1067 ad annum 1440. Tomus I, pars II, 2 dln., Salzburg, 1982 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1758], 500 (doorlopend)-(42) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:11)
[Schwengel 1982d]
Pierre Bolle
Nouvelles sources pour servir à l'histoire du couvent des chartreux de Chercq, in: Mémoires de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, 3 (1982), 5-12
[Bolle 1982] PDF-pictogram Bolle_Sources des chartreux de Chercq.PDF (887.84 KB)
1977
James Hogg
Carthusian materials in the London Public Record Office Collection SP I/239, in: Analecta Cartusiana, dl. 37, Salzburg, 1977, 134-144
[Hogg 1977]
1976
H.P.H. Camps
Stukken uit het archief van het voormalig karthuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617, in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen, dl. 2, Middelburg, 1976, 85-90
[Camps 1976]
1958
Bernard Bligny
Recueil des plus anciens actes de la Grande-Chartreuse (1086-1196), Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, présentée devant la Faculté des lettres de l'Université de Paris, Grenoble, 1958, XXXII-232 p., ill.  
[Bligny 1958] PDF-pictogram Recensie Dimier_RHE 54 (1959) 305-306.pdf (301.54 KB)
1940
H. J. J. Scholtens
De archieven van het voormalige karthuizerklooster bij Geertruidenberg, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 47 (1940), 113-129
[Scholtens 1940c] PDF-pictogram Scholtens_Archieven van de kartuis bij Geertruidenberg.PDF (1.46 MB)
1927
C. H. C. Breesnee
Archief van het Hollandsche huis bij Geertruidenberg, in: Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven, 50 (1927), 277-408
[Breesnee 1927]