De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat


Volledige referentie:

Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 69-155  
[De Backer 1983a]

Trefwoorden:

archiva, Monnikhuizen O.Cart. (archivum), Monnikhuizen O.Cart. (prosopographia), prosopographia

Notities:

Bewerkte heruitgave: [De Backer 2012a].