De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat


Volledige referentie:

Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 69-155  
[De Backer 1983a]

Notities:

Prosopografie van 301 religieuzen.
Regesten van 142 charters berustend in het ABA Mechelen (regesten 1-114 betreffende de jaren 1335-1574), BA 's-Hertogenbosch (regesten 115-132 betreffende de jaren 1362-1545) en KaA Antwerpen (regesten 133-142 betreffende de jaren 1448-1576).
Bewerkte heruitgave: [De Backer 2012].