Stichtingsoorkonde van het kartuizerklooster te Zelem (1 februari 1329) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden


Volledige referentie:

Michel Van der Eycken
Stichtingsoorkonde van het kartuizerklooster te Zelem (1 februari 1329) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 159 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Van der Eycken 1984a]

Trefwoorden:

archiva, fundationes, Zelem O.Cart. (archivum), Zelem O.Cart. (fundatio)

Notities:

Persoonsnamen
Anselmus Anselz; Arnoldus Bolart, priester; Engelranus, dapifer; Frankonis de Voshem; Gerard, heer van Diest; Gominus de Borne; Henricus de Winde, clericus; Johanna van Vlaanderen, echtgenote van Gerard van Diest; Johannes, prior van Het Kiel; Johannes de Glockencurt; Johannes Henrici de Dyst, notaris; Oliverus de Binkem.

Plaatsnamen
Herk-de-Stad, Zelem.