Petrus De Wal: Calendarium Cartusiense Bruxellensis


Volledige referentie:

Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Petrus De Wal: Calendarium Cartusiense Bruxellensis, Salzburg, 2009, VII-(1)-422 p. (= Analecta Cartusiana, 279:[1])  
[De Grauwe & Timmermans 2009]

Trefwoorden:

Brussel KB (ms. 3442), Brussel O.Cart.: Calendarium (editio), calendaria, Petrus De Wal O.Cart.: Calendarium Cartusiae Bruxellensis (editio)

Notities:

De boektitel wijkt af van het manuscriptopschrift volgens hs. KB Brussel, 3442, fol. 1r: Calendarium Cartusiae Bruxellensis ...