De priors van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 56 (1932), 1-80
[Scholtens 1932a]

Trefwoorden:

Monnikhuizen O.Cart. (priores), prosopographia