Nomina et circumscriptiones geographicae

1. Nomina
[Vallier 1891]208:
C[artusia] Amstelodami.
C[artusia] Chse du Port-Salut-de-St.-André.
C[artusia] Portus Salutis juxta Amstelrodanum.
C[artusia] Portus Salutis juxta Amstelodamum.
C[artusia] Portus Salutis juxta Amstelredamum.
C[artusia] Portus Salutis Sti Andreae.
C[artusia] Ter Zeliger Have.

[Schoengen 1942a]:
Haven der Zaligheid.
Portus Salutis S. Andreae.
Sint Andries ter Salíger Havene.

[De Grauwe 2005i]195:
1393: sartroeysenclooster bi der stede van Aemstelredamme.
1399: domus Cartusiensium beati Andree prope Aemstelredam.
1428: domus Portus Salutis Sancti Andree apostoli prope Aemstelredamme.
1459: carthuseren tSinte Andries ter Saliger Haven.
1536: carthuysers buyten onser stede van Amsterdam.
1565: chartroysenconvente buyten deser stede, genaempt ter Saliger Haven.

2. Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
- 1392/93 (stichtingsperiode), 1398 (incorporatie in de Orde) - 1400: urbanistiche obediëntie van Rome (moederklooster in Seitz1) tijdens het Westers Schisma.2
- tot 1559: bisdom Utrecht.3
- vanaf 1559: bisdom Haarlem.4

Ordo5
- 1392/93 (stichtingsperiode) - 1400: Provincia Alemanniae Inferioris (urbanistische obediëntie).
- 1400-1427: Provincia Rheni.
- 1427-1474: Provincia Picardiae Remotioris.6
- 1474-1572/79 (opheffingsperiode): Provincia Teutoniae.

Res publica
Graafschap Holland (met graafschappen Zeeland en Henegouwenin in een personele unie), binnen de context achtereenvolgens van de Bourgondische (1384-1482) en de Habsburgse Noordelijke Nederlanden (1482-1581).

Topographia7
Bij de stichting lag het klooster buiten de stad Amsterdam, op 1.5 km van de Haarlemmerpoort. Vandaag rest er niets van het klooster, dat zich bevond tussen de huidige Goudsbloemstraat, Tweede Lindensdwarsstraat, Tweede Boomwarsstraat en Westerstraat, in het Jordaankwartier. 8