De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007: voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis


Volledige referentie:

Krijn Pansters
De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007: voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis, in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 89-92  
[Pansters 2007a]

Notities:

Tekstmededelingen:

Synopsis van de aldaar gehouden lezingen:

[Claassens 2007b]
Citekey: Gaens 2007 niet gevonden
[Sanders 2007]
[Zuidema 2007]