De orde der kartuizers: haar kenmerken en verspreiding


Volledige referentie:

Hendrik Delvaux
De orde der kartuizers: haar kenmerken en verspreiding, in: Archives, bibliothèques et musées de Belgique, 33 (1962), 105-106  
[Delvaux 1962]

Notities:

Samenvatting van een lezing gehouden in het Algemeen Rijkarchief te Brussel tijdens een zitting van archivarissen op 11 maart 1962.