Jezuïeten werden kartuizers


Volledige referentie:

Jan De Grauwe
Jezuïeten werden kartuizers, Gent, Sint-Barbaracollege, 1996, 6 p.  
[De Grauwe 1996d]

Trefwoorden:

Ordo Cartusiensis >< Ordines alii, Societas Jesu

Notities:

Ongepubliceerde lezing waarschijnlijk gehouden te Gent in het jezuïetencollege Sint-Barbara, waar de spreker leraar Frans is geweest, in 1996 toen in dat jaar hiervan een variabele versie verscheen in [De Grauwe 1996c].
Herkomstig uit de papieren De Grauwe.