Iets over de aanleg van boekerijen bij de kartuizers


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Iets over de aanleg van boekerijen bij de kartuizers, in: Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag, 's-Gravenhage, 1949, 372-388, 1 ill.  
[Scholtens 1949a]

Trefwoorden:

bibliothecae, studium librorum

Notities:

De illustratie stelt een kartuizer monnik schrijvend in zijn cel voor, naar een miniatuur in een handschrift uit de 15e eeuw, vervaardigd door de kartuizers van Gent (KB Brussel, hs. 1163, I, fol. 67).