De priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1929), 302-357
[Scholtens 1929a]

Trefwoorden:

prosopographia, Utrecht O.Cart. (priores)