0. Algemene bibliografie

[Alfaura 1670v]

[Blüm 1983f]343

[De Backer & De Grauwe 1986]212-213
[De Geer 1857]
[De Grauwe 2005h]
[De Weijert 2011]
[De Weijert-Gutman 2015]
[De Wit 1928]
[Defoer 2010]
[Defoer 2011]
[Den Hartog 2018]
[Dessing 1934]

[Gaens 2008]
[Gaens & De Grauwe 2006]120-122, 1 ill.
[Gumbert 1972]
[Gumbert 1974a]
[Gumbert 1974b]
[Gumbert 1974c]
[Gumbert 1974d]
[Gumbert 1975b]

[Hoek 1961]
[Hoogendijk 2012]
[Hulshoff 1923]

[Kruitwagen 1908]

[Leeuwenberg 1997]

[Manten 2008a]
[Manten 2008b]
[Meinsma 1903b]
[Mores 2009]

[Scholtens 1929a]
[Scholtens 1952a]
[Scholtens 1953c]

[Van Hasselt 1886]

Websites
Boerderij van het voormalige kartuizerklooster Nieuwlicht aan de Laan van Chartroise te Utrecht (ca. 1905)
Kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht (ca. 1725)1
Poortgebouw en boerderij van het kartuizerklooster Nieuwlicht (Laan van Chartroise) te Utrecht (1914)2


Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1683-16863. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1613 GUICCIARDIN, L., Description de tous les Pays-Bas. Arnhem, 1613.
1703 MATTHÆUS, A., Fundationes et Fata Ecclesiarum... Leyde, 1703.
1710 ANON., « Necrologus carthusianorum Novæ Lucis extra portam Trajecti. » Dans : VAN HEUSSEN, Historia episcopatuum fœderati Belgii, Leyde, 1710.
1726 VAN HEUSSEN et VAN RIJN, Histoire des Antiquités des Provinces-Unies. Leyde, 1726.
1733 HENNSEN, « Necrologus carthusianorum Novæ Lucis extra portam Trajecti. » Dans : Historia episcoporum Belgii, 1733, t. 1, 152 s.
1853 BOSCH, L.E., Almanach populaire d’Utrecht. Utrecht, 1853.
1883 cfr LEFEBVRE II, 324.
1885 DE VRIES, D. et BREDIUS, A., Catalogus der schilderijen in het Museum Kunstliefde. Utrecht, 1885, XIII-XV. (Sur les objets d’art)
1887/91 cfr LE COUTEULX, VI, 446, 472-478.
1890/93 cfr LE VASSEUR, Index Tertius.
1891 cfr VALLIER, 231-232 (3 sceaux).
1905 DE HULLU, J. et WALLER ZEPER, S.A., Catalogus van de Archieven der kleine Kapittelen en kloosters. Utrecht, 1905, 94-107.
1913/19 cfr Maisons, II, 233.
1923 BYVANCK, A.W., « Utrechtsche miniaturen. » Dans : Het Gildeboek, 6 (1923) 1-11.
1923 HULSHOF, A., « Uitgaven voor de boekerij van het kar¬thuizer¬klooster te Utrecht in de jaren 1466-1470. » Dans : Buch und Bucheinband. Aufsätze und Graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier. Leipzig, 1923, 170-175. (cfr infra, 1944.)
1927 DE WIT, C.J., Die Utrechtschen Miniaturen des 15. Jahrhunderts. Berlin 1927. (Thèse : Université de Munich.)
1928 DE WIT, C.J., « Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het Karthuizerklooster Nieuw-Licht. » Dans : Oudheidkundig Jaarboek, 8 (1928) 264-271.
1929 BIJVANCK, A.W., « Aanteekeningen over handschriften met minia¬turen. VIII : Het atelier der Utrechtsche miniaturen. » Dans : Oudheidkundig Jaarboek, 9 (1929) 136-145.
1938 SCHOLTENS, H.J.J., « Jan van Eyck’s “Heilige Maagd met de kar¬tuizer” en de Exeter-Madonna te Berlijn. » Dans : Oud-Holland, 55 (1938) 49-62.
1942 SCHOENGEN, M., « Het kartuizerklooster bij Utrecht. » Dans : Monas¬ticon Batavum, 3 (1942) 123-125.
1944 HULSHOF, A., « Uitgaven voor de boekerij van het karthuizerklooster te Utrecht in de jaren 1466-1470. » Dans : A. HULSHOF, Utrechtse Parelen. Utrecht, 1944, 107-113. (cfr supra 1923.)
1947 VAN LUTTERVELT, L., Twee Utrechtsche primitieven, (Johannes van Heumen ?). Dans : Oud Holland, 62 (1947) 104 s. (Concerne les anciens objets d’art de la chartreuse.)
1952 SCHOLTENS, H.J.J., « Kunstwerken in het Utrechtse kartuizer¬klooster. Nogmaals : de kloosterkerk van Nieuwlicht en het drieluik van de HH. Martelaren (1521). » Dans : Oud-Holland, 67 (1952) 157-166.
1967 PERSOONS, E., Handschriften… cfr ANVERS 1, 1967, 89.
1973 W.P.G., « De Utrechtse kartuizers en hun boeken. » Dans : De Nieuwe Taalgids, 66 (1973) 74-75. (Brève notice à propos de la promotion de J.P. GUMBERT, cfr infra, 1974.)
1974 GUMBERT, J.P., Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leyde, 1974, XVIII + 365 p. + 165 ill., in 8. (Thèse de doctorat : Leyde, 1972.) (Compte rendu : MARKS, Richard B., dans : Speculum, 52 (1977) 685-687 ; JOHN, James J., dans : Catholic Historical Review, 64 (1978) 456-457.
1984 (CATALOGUE), Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. (Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit.) Utrecht, 1984, 391 p. + ill.
1985 GUMBERT, J.P., « Jan van Brederode : een beetje nieuw licht uit Nieuwlicht. » Dans : Codex in Context. Nimègue, 1985, 161-174.


Sources manuscrites

Archives

Ce qui reste des archives se trouve actuellement dans les Archives du Royaume à Utrecht, fonds « Kleine Kapittelen en Kloosters », nn. 570-674 (en particulier : 573, cartulaire de c. 1407 ; 573c, copie de c. 1550 ; 575-576, nécrologes ; 577-578, listes des bienfaiteurs ; 579 copie d’une chronique ; 594-599 documents concernant quelques donations importantes ; 605, comptes ; 613-671, documents concernant les pos¬sessions). cfr J. de HULLU-S.A. WALLER ZEPER, Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en kloosters, Utrecht 1905, 94-107.

Bibliothèques

Ce qui restait de la bibliothèque, confisquée en 1581 par la ville, se trouve maintenant dans la bibliothèque universitaire (ca. 150 manuscrits, ca. 75 incunables et un grand nombre d’imprimés. On connaît également des manuscrits provenant du monastère dans les dépôts d’Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Edinburgh, Leyde et Utrecht (Musée de l’Ar¬-chevêque), Vienne et Wolfenbüttel. Pour les incunables cfr Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, Incu¬nabelen, beschre¬ven door J. ALBLAS, 1922. (cfr GRUIJS, Kl. Mo¬nasticon)
ms. Plusieurs notes manuscrites appartenant à la chartreuse de PARK¬MINSTER.
cfr Registre : « Origo, fundatio, progressus et monumenta Monasterii Ca¬no¬nicorum Regularium Sanctæ Elisabethæ in Rugge », Den Briel, Ar¬chi¬ves de la ville, 179-182 : Légat de Jan CLAES, chanoine à Sainte-Catherine à Den Briel (1424).
BRUXELLES, BIBLIOTHEQUE ROYALE, ALBERT IER
ms. 106
ms. 107
ms. 204
ms. 205
ms. 7773
ms. 7812
ms. 8729-8731
ms. 8929
ms. 8936-8938
ms. 8990-8991.

  • 1. Tekening (fotoreproductie) van Jan Stellingwerf (ca.1725) naar een onbekende oudere tekening uit ca. 1600, in het handschrift van Andries Schoemaker, Beschrijving de Stad Uytregt, dl. 2, fol. 239.
  • 2. Tekening van S. Heukelom (1914).
  • 3. CD-ROM. Niet in de handel.