Westmaas, een kartuizer nederzetting in de Hoekse Waard


Volledige referentie:

H. L. Leeuwenberg
Westmaas, een kartuizer nederzetting in de Hoekse Waard, in: E.S.C. Erkelens-Buttin (ed.), De Kerk en de Nederlanden:archieven, instellingen, samenleving.Aangeboden aan ... C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie ... aan de Univ. van Amsterdam, Hilversum, 1997, 297-313  
[Leeuwenberg 1997]

Trefwoorden:

possessiones bonorum, Utrecht O.Cart. (possessio bonorum Westmaas)

Notities:

Westmaas is ontstaan na de indijking van de polders Moerkerken en Munnikenland. Zweder van Abcoude († 1400), heer van Gaesbeek, Putten en Strijen, en stichter van het kartuizerklooster te Utrecht, schonk in 1392 het Munnikenland, een deel van de ambachtsheerlijkheid Strijen, aan de monniken. Door bedijking van voornamelijk rietlanden ontstond het dorp Westmaas (westelijk gedeelte van de Hoeks(ch)e Waard in de provincie Zuid-Holland).