Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de chartroise te Utrecht


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de chartroise te Utrecht, in: Jaarboekje Oud-Utrecht, 1953, 47-57, ill.
[Scholtens 1953c]

Trefwoorden:

architectura, Utrecht O.Cart. (architectura)