Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht


Volledige referentie:

B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]

Trefwoorden:

benefactores, possessiones bonorum, Utrecht O.Cart. (benefactores), Utrecht O.Cart. (possessiones bonorum)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.