Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan benefactores  [Clear All Filters]
2015
Friedrich Stoehlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 3: Die Kartause und ihre Wohltäter. Die Rechtsstellung der Kartause. Besitz- und Einkommensverhältnisse. Urkunden und sonstige Dokumente 1402-1554, Salzburg, 2015, 176 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:3)  
[Stoehlker 2015c]
Monique Sommé
Les duchesses de Bourgogne, bienfaitrices des Chartreux, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 273-282 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Sommé 2015]
2013
Tom Gaens
Atque haec quidem fuerunt! The Carthusians and college foundations at the University of Leuven, in: Sylvain Excoffon (ed.), Les chartreux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012), Saint-Étienne, 2013, 259-284, 3 ill. (= Analecta Cartusiana, 298)  
[Gaens 2013b]
Francis Timmermans
Les fondateurs et bienfaiteurs des premières chartreuses belges, in: Sylvain Excoffon (ed.), Les chartreux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012), Saint-Etienne, 2013, 123-138 (= Analecta Cartusiana, 298)
[Timmermans 2013]
Eloi Delbecque
L’évocation des fondateurs et donateurs dans les sceaux de chartreuses, in: Sylvain Excoffon (ed.), Les charteux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012), Saint-Étienne, 2013, 347-366, 5 ill. (= Analecta Cartusiana, 298)
[Delbecque 2013]
2012
Mario Damen & Robert Stein
Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant, in: Pit Péporté & Jean-Marie Cauchies (eds.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580), Turnhout, 2012, 29-48, 5 ill. (= Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 52)  
[Damen & Stein 2012] PDF-pictogram Damen & Stein_Collective memory and personal memoria in Scheut.pdf (455.31 KB)
2009
Mario Damen
De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 78-111, 6 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[2009]
1991
Joachim Deeters, Wolfgang Herborn, Wolfgang Schmid & Hiltrud Wallenborn
Quellen zur Geschichte der Kölner Kartause, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 10-122, ill.
[Deeters, Herborn, Schmid & Wallenborn 1991]
1989
Bastiaan Robert De Melker
Structuur en genese van het Liber benefactorum van het kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum, 81 (1989), 10-28  
[De Melker 1989]
1971
Jan De Grauwe
De stichting van de Gentse kartuis Koningsdal te Rooigem in de parochie Ekkergem, in: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks, 25 (1971), 3-29
[De Grauwe 1971]
1857
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]