Over kartuizerbibliotheken in de Nederlanden


Volledige referentie:

J. P. Gumbert
Over kartuizerbibliotheken in de Nederlanden, in: Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, Brussel, 1974, 159-186, 4 ill. (= Archief- en bibliotheekwezen in België, 11)  
[Gumbert 1974b]

Trefwoorden:

bibliothecae, Utrecht O.Cart. (bibliotheca)

Notities:

Besproken in een recensieartikel betreffende voornoemde bundel Studies door F. Hendrickx, Een nieuwe stimulans tot verder onderzoek van het boekwezen in de Nederlanden, in: Ons geestelijk erf, 48 (1974), 419-420. Alhoewel algemeen van opzet behandelt de auteur vooral de situatie in de Utrechtse kartuizerbibliotheek, op welk onderwerp hij in 1972 is gepromoveerd (zie [Gumbert 1972] en [Gumbert 1974a]).