Utrecht. Karthuizerklooster “Nieuwlicht” of “Bloemendaal” bij Utrecht

Auteurs:

K. O. Meinsma

Volledige referentie:

K. O. Meinsma
Utrecht. Karthuizerklooster “Nieuwlicht” of “Bloemendaal” bij Utrecht, in: K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen, 1903, 275-282
[Meinsma 1903b]

Trefwoorden:

bibliothecae, Utrecht O.Cart. (bibliotheca)