Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan H  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Albert Ampe & Jan Deschamps
De H. Augustinus, een kartuizer en een reguliere kanunnik. Miniatuur in Catholicon in opusculis sancti Augustini (KB Brussel, hs. 9121-23 — Rooigem bij Gent, Koningsdal), in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 390-392, nr. 187  
[Ampe & Deschamps 1981a]
Bernadette Roose
De H. Bruno omringd door de heiligen van zijn orde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 70-73, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996e]
Albert Lemeunier
De H. Hubertus, beschermheilige van een kartuizer - Luik (?), einde 15de eeuw [schilderij], in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 270, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)
[Lemeunier 1984]
Robin Bruce Lockhart
Halfway to heaven. The hidden life of the Carthusians, 2e ed., London, 1999, XX-171-(1) p., 13 ill.
[Bruce Lockhart 1999]
Erika Bauer
Haller, Heinrich, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2e ed., 3 (1981), 415-418  
[Bauer 1981] PDF-pictogram Bauer_Haller Heinrich.PDF (574.49 KB)
...
Haller, Heinrich, in: Die deutshe Literatur des Mittelalters. Verfasselexikon, 2e ed., 11 (2004), 585  
[Haller_VF 2004] PDF-pictogram Haller Heinrich_VF.PDF (319.86 KB)
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), in: Ons geestelijk erf, 47 (1973), 3-63, 241-290  
[Hendrickx 1973]
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), in: Ons geestelijk erf, 48 (1974), 143-166 + 167-169  
[Hendrickx 1974a]
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1969, XLIV-103 p.  
[Hendrickx 1969]
Frans Hendrickx & Jan Deschamps
[De handschriften van de kartuizers van Zelem], in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 161-185, 3 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)  
[Hendrickx & Deschamps 1983]
C.G.N. De Vooys
De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie : 2 (1903), 306-308
[De Vooys 1903] PDF-pictogram De Vooys_De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken.PDF (348.4 KB)
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16., in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 293-304  
[Schlegel 2003]
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 387-399 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Schlegel 2012] PDF-pictogram Schlegel_Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert.pdf (108.18 KB)
Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006] PDF-pictogram Pansters_Hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.09 MB)
Jan De Grauwe
Havens, Arnold, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 23 (1990), 614-615  
[De Grauwe 1990f]
Stanislas Autore
Havens, Arnold, in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:2 (1925), 2064-2065  
[Autore 1925]
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
Jan De Grauwe
Havens, Arnold, kartuizerprior en geestelijk schrijver, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 432-434  
[De Grauwe 1974b]
Joseph Anselm Gribbin
Health and disease in the English charterhouses. A preliminary study, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 197-209 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[Gribbin 2001]
A. De Wilt
Heeft Laurentius Surius, O. Carth. de Evangelische Peerle in het Latijn vertaald?, in: Ons geestelijk erf, 17:2 (1943), 132-140
[De Wilt 1943]
Francis Timmermans & Tom Gaens
De heilige Bruno en het ontstaan van de orde, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, VII-VIII  
[Timmermans & Gaens 2003b]
Jan De Grauwe & Paul De Clercq
Heilige Bruno, stichter van de kartuizerorde, in: Geroepen. Tijdschrift van het Priesteruurgebed, 77 : 1 (2007), 6-9, 2 ill.  
[De Grauwe & De Clercq 2007b] PDF-pictogram De Grauwe & De Clercq_Heilige Bruno, stichter van de kartuizerorde.PDF (542.38 KB)
Ulrike Mader
Heiligenverehrung als Ordenpropaganda. Zur Interpretation eines Bilderzyklus aus der Kölner Kartause, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 275-290, 14 ill.
[Mader 1991]
Gottfried Roth
Heilung und Heil, Gesundheitswesen und Krankenpflege im Kartäuserorden, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 111-115 (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Roth 2001b]
Michael Ott
Heinrich Birnbaum, in: The Catholic Encyclopedia, 2 (1907), 579  
[Ott 1907]

Pagina's