Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan L  [Clear All Filters]
2022
Simone Kügeler-Race
Lektürezeichen und Rezeptionsspuren in The Book of Margery Kempe. Ein mystischer Vitentext in den Händen englischsprachiger Kartäuser, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 25-58, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Kügeler-Race 2022]
2021
Bas De Melker , ed. Tom Gaens & Koen Goudriaan
Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam, Leuven, 2021, 268-(2) p. (= Miscellanea Neerlandica, 47 / Studia Cartusiana, 6)
[De Melker 2021b]
2020
Koen Goudriaan
Het Leven van Jezus van Willem van Branteghem, in: Wil van Anrooij, Anna Dlabacova, Erik Geleijns, Jef Schaeps, Geert Warnar & Sylvia van Zanen (eds.), Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen, Hilversum, 2020, 39-43, 1 ill.  
[Goudriaan 2020]
2019
Jan De Grauwe
Liège, Chartreuse des Douze Apôtres, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 32 (2019), 120-124  
[De Grauwe 2019b]
Jan De Grauwe
Lierde-Saint-Martin, Chartreuse de, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 32 (2019), 222-226  
[De Grauwe 2019c]
Jan De Grauwe
Lierre, Chartreuse de, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 32 (2019), 323-325  
[De Grauwe 2019a]
Tom Gaens
Limieten aan kennis en verlangen. De devotionele concentratie in Hendrik van Coesfelds theologie, in: Tom Gaens, Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor, Groningen Rijksuniversiteit, 2019, 77-106  
[Gaens 2019b]
2018
William St. John Hope , ed. Joseph Anselm Gribbin
The London charterhouse. The history of the London charterhouse from its foundation until the suppression of the monastery, Salzburg, 2018 [Facsimile: London, Society for promoting Christian knowledge, 1925], XV-xi-202-X p. (= Analecta Cartusiana, 327)
[Gribbin 2018]
2017
Bertrand Révillion
L' entretien Marcellin Theeuwes: "Dieu est une sereine évidence", in: Prier n° 389, (2017), 16-21, ill.
[Révillion 2017] PDF-pictogram Interview_Révillion_Theeuwes.pdf (518.96 KB)
Audrey Sulpice
L’histoire de l’Ordre à travers le Tombel de Chartrose dans les manuscrits du XIVe siècle, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 111-129 (= Analecta Cartusiana, 319)
[Sulpice 2017]
Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers
Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, [320] p., ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4, 89-408)  
[Gaens, Mertens & Schepers 2017]
Tim Peeters
Liefde en stilte: Jean-Baptiste Porion en de theologie van de kartuizers, in: Tijdschrift voor theologie, 57 (2017), 361-373
[Peeters 2017] PDF-pictogram Peeters_Jean-Baptiste Porion en de theologie van de kartuizers.pdf (717.38 KB)
James Hogg
A life of research devoted to the Carthusians, in: Analecta Cartusiana, dl. 291, Salzburg, 2017, 5-10  
[Hogg 2017c] PDF-pictogram Hogg_A life devoted to the Carthusians.pdf (3.44 MB)
Christine Gadrat-Ouerfelli & Donatella Nebbiai
Les livres d’un chartreux de Cologne au XVe siècle, in: Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 71 (2017), 209-237, ill.  
[Gadrat-Ouerfelli & Nebbiai 2017]
2016
J.G. M. Van Dijk, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn, Jan G. M. Sanders & Th. M. Van Schijndel
De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 147-201, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]
John Clark
The London charterhouse: an urban charterhouse and its dissolution, in: Laurent Auberson (ed.), Les chartreuses et leur espace. Actes du colloque tenu à Arzier (canton Vaud, Suisse) en 2008 et études diverses, Lausanne, 2016, 175-186 (= Cahiers d’archéologie romande, 160)
[Clark 2016]
2015
Pascal Pradie
L'eucharistie chez les Chartreux. L'exemple de Denys de Rickel, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 251-271 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Pradié 2015]
Thomas Op de Coul
The life of a fifteenth-century Carthusian gradual from Roermond, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 219-250, 6 ill. (= Analecta Cartusiana, 306)
[Op de Coul 2015b]
Irénée Jaricot
Liturgie de la messe cartusienne. Son origine et son évolution, in: Analecta Cartusiana, dl. 313, Salzburg, 2015, 5-38
[Jaricot 2015a] PDF-pictogram Jaricot_Liturgie de la messe cartusienne.pdf (4.82 MB)
2014
Jos Bernaer
... een laatste schuilplaats ... Van de opheffing tot nu, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 173-185, ill.
[Bernaer 2014d]
Martina Wehrli-Johns
Lebensregeln für Laien: Dionysius der Kartäuser als Kommentator der franziskanischen Drittordensregel und Verfasser eines Regelwerkes für alle Christen (De doctrina et regulis vitae christianorum), in: Andreas Speer & Guy Guldentops (eds.), Das Gesetz – The Law – La Loi, Berlin & Boston, 2014, 628-649 (= Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 38)
[Wehrli-Johns 2014]
Peter Thissen
The library of the charterhouse of Roermond in the eighteenth century, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 305-317, 2 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Thissen 2014b]
Joost Robbe
Ludolphus van Saksens Vita Christi en zijn Middelnederlandse vertaling, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014b]
2013
Eloi Delbecque
L’évocation des fondateurs et donateurs dans les sceaux de chartreuses, in: Sylvain Excoffon (ed.), Les charteux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012), Saint-Étienne, 2013, 347-366, 5 ill. (= Analecta Cartusiana, 298)
[Delbecque 2013]
2012
Tom Gaens
Lijsten van priors, rectoren en procurators, in: Jan G. M. Sanders, Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 284
[Gaens 2012b]

Pagina's