De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken


Volledige referentie:

C.G.N. De Vooys
De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie : 2 (1903), 306-308
[De Vooys 1903]

Trefwoorden:

Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (opera)