Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471)


Volledige referentie:

Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006]

Trefwoorden:

Dionysius Cartusiensis (discretio spirituum), Dionysius Cartusiensis (reformatio animae), discretio spirituum, reformatio animae

Notities:

Synopsis van de lezing gehouden op het 16e symposium van Signum "Kloosterhervormingen in de late Middeleeuwen", Dordrecht, zaterdag 28 oktober 2006.