Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Dionysius Cartusiensis (discretio spirituum)  [Clear All Filters]
2013
Krijn Pansters
Cor, cella, claustrum, ecclesia. Denys the Carthusian (1402/1403-1471) on Discretio and inner reform, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 199-209 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Pansters 2013]
2006
Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006] PDF-pictogram Pansters_Hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.09 MB)
1988
Josef Weismayer
Dionysius der Kartäuser als Lehrer der Unterscheiding der Geister, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 2, Salzburg, 1988, 5-27 (= Analecta Cartusiana, 116:2)  
[Weismayer 1988]