Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan V  [Clear All Filters]
2021
Dominique Vanwijsberghe
Voor zijn ghoet vriendt Jacob Ruelens. Een uniek geval van zusterhandschriften in Brugge rond 1550, in: Ludo Vandamme (red.), Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, 47-57
[Vanwijsberghe 2021]
2018
James Hogg
Vincent of Aggsbach: the state of research, Salzburg, 2018, 137 p. (= Analecta Cartusiana, 335)
[Hogg 2018c]
2015
James Hogg
Le Vasseur (Léon), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 31 (2015), 1189-1190  
[Hogg 2015f]
Lisanne Vroomen & Patricia Stoop
Vijf preken uit de kerstkring van 1574 van Henricus Cool, vicaris van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne bij Brugge (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 2098), in: Ons geestelijk erf, 86 (2015), 43-79, 2 ill.  
[Vroomen & Stoop 2015]
Coralie Zermatten
Vom Einzelnen zum Ganzen. Zur Relevanz der Prosopographie für die kartäusische Ordensgeschichtsforschung, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 219-226 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Zermatten 2015a]
2013
Stephen J. Molvarec
Vox clamantis in deserto. The development of Carthusian relations with society in the High Middle Ages, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 13-49 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Molvarec 2013]
2012
Francis Timmermans
Les visiteurs de la province d'Allemagne supérieure, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstags von James Hogg, dl. 5, Salzburg, 2012, 156-206 (= Analecta Cartusiana, 276:5)
[Timmermans 2012b]
Jan Deschamps
De Vita Christi van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 215-236 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Deschamps 2012] PDF-pictogram Deschamps_Vita Christi van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands.pdf (158.83 KB)
Thomas Wünsch
Vom Konziliarismus zur Devotio Moderna. Die Transformation der Reformidee bei dem polnischen Theologen Jakob von Paradies in den Jahren 1440 bis 1450, in: Heribert Müller (ed.), Das Ende des konziliaren Zeitalters (1440-1450). Versuch einer Bilanz, München, 2012, 175-196 (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 86)
[Wünsch 2012]
Meta Niederkorn-Bruck
Vom Nutzen des Wissens: Aus den Kartausen - von den Kartäusern - für alle, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstags von James Hogg, dl. 1, Salzburg, 2012, 37-38 (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Niederkorn-Bruk 2012]
Jan De Grauwe
Vorming van de novicen en studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796), in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 205-214 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Grauwe 2012] PDF-pictogram De Grauwe_Vorming van de novicen en studie van de theologie.pdf (79.81 KB)
2011
Francis Timmermans
De van Abcoudes, de van Brederodes en de kartuizers, in: Eigen schoon en de Brabander, 94 (2011), 529-538, 1 ill.
[Timmermans 2011a] PDF-pictogram Timmermans_De Abcoudes, Brederodes en kartuizers.PDF (1.15 MB)
2009
Robert Stein
Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 12-37, 3 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Stein 2009a] PDF-pictogram Stein_Stichting van het klooster Scheut.PDF (3.25 MB)
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne. Petrus Naghel en het translatorium van de kartuis te Herne (ca. 1350-1400), Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, 2 dln., 2009, XII-503; 294 p.  
[De Bundel 2009]
Tom Gaens & Frans Hendrickx
Het vaste ritme van verandering. Vijf eeuwen kartuizergeschiedenis in de Nederlanden (1314-1796), in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 30-47, 249-253, 5 ill.  
[Gaens & Hendrickx 2009]
Marc Vial
Le Viae Sion Lugent de Hugues de Balma et l'évolution de la compréhension gersonienne de la théologie mystique, in: Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 89 (2009), 347-365
[Vial 2009]
2008
Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008] PDF-pictogram Gaens_Van de woestijn naar de stad.PDF (4.38 MB)
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne of van beiden ondermenghet. Petrus Naghel over het vertalen van de Bijbel, in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, 15 (2008), 17-35  
[De Bundel 2008]
2007
John Clark & Peter Cunich
The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, 3 dln., Salzburg, 2007, IV-182, IV-222, IV-209 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 86:1-3)  
[Clark & Cunich 2007]
Francis Timmermans
Visiteurs de la Provincia Teutoniae, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 1, Salzburg, 2007, 175-197 (= Analecta Cartusiana, 210:1)
[Timmermans 2007c] PDF-pictogram Timmermans_Visiteurs de la Provincia Teutoniae.PDF (3.03 MB)
Krijn Pansters
Voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 89-92  
[Pansters 2007a]

Pagina's